Etelä-Pohjanmaan keskusta EU:n metsäsuunnitelmista: "Pitäkää näpit erossa"

Metsäpolitiikka

Suomi osaa huolehtia metsistään. Maastamme on kehittynyt vuosien saatossa maailman ykkösosaaja metsien kestävän käytön edistämisessä, keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri toteaa kannanotossaan.

– Metsät ovat kansantaloutemme keskeinen perusta. Metsien ja puun monipuolinen ja kestävä käyttö ovat jatkossakin elinedellytys sekä Suomen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä, että maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Piiri huomauttaa, että puusta saatavat raaka-aineet voivat korvata esimerkiksi fossiilisia polttoaineita, muovia, kankaita sekä päästöjä aiheuttavia rakennusmateriaaleja.  

Etelä-Pohjanmaan keskustalaiset haluavat myös tulevaisuudessa säilyttää päätöksenteon metsistä jäsenmailla.

– EU-komission ja jäsenvaltioiden tulee ymmärtää paremmin yksityinen metsänomistajuus ja maanomistajien omaehtoinen, sukupolvet ylittävä vastuullisuus metsänhoidossa.

Piirin kannanotossa todetaan, että ilman metsänomistajien sitoutuneisuutta, metsät jäisivät hoitamatta ja niiden kasvu ja hiilensidontakyky saavuttamatta.

– Metsien kestävällä käytöllä on ratkaiseva merkitys eteläpohjalaisen metsäteollisuusyritysten menestymisen kannalta. EU:n on toisin sanoen pidettävä näpit erossa yksityisten maanomistajien omaisuudesta. 

Piiri kannustaa hallitusta ja kaikkia maan edunvalvojia vahvaan yhtenäiseen viestiin EU:n asettamien päästö- ja nielutavoitteiden täytäntöönpanossa ja jatkoneuvotteluissa.

– Meille riittää se, että tosiasiat puhuvat puolestaan ja metsäosaamisellemme annetaan sille kuuluva arvo.