Ulkoministeriön teettämä kysely: 20 prosenttia katsoo, että kehitysyhteistyö on melko vähämerkityksistä tai yhdentekevää

Kehitysyhteistyö

Selvä enemmistö eli 78 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä, ilmenee ulkoministeriön Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Vahvinta kannatus on alle 25-vuotiaiden sekä korkeasti koulutettujen keskuudessa. Kannatus on laskenut viime vuodesta, jolloin 89 prosenttia vastaajista piti kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä.

20 prosenttia kyselyyn vastanneista on nyt sitä mieltä, että kehitysyhteistyö on melko vähämerkityksistä tai yhdentekevää. Lukema oli viimeksi näin korkealla vuonna 2012.

Runsas puolet vastaajista katsoo, että koronapandemia ei ole muuttanut suhtautumista kehitysyhteistyöhön. Viidennes taas ilmoittaa suhtautuvansa siihen nyt myönteisemmin ja niin ikään viidennes kielteisemmin.

Tutkimukseen osallistui 1 071 ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla.