Korona-aika on saanut joka kolmannen kyselyyn vastanneen opettajan pohtimaan alanvaihtoa – opettajat kokevat selvinneensä hyvin, mutta oppimistuloksista ollaan huolissaan

Poikkeusaikojen ja etäopetuksen vaikutuksia oppimiseen pidetään pääosin huonona.
Koulu

Korona-aika on saanut joka kolmannen Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) kyselyyn vastanneen opettajan pohtimaan alanvaihtoa.

Kyselyn tulosten mukaan kolme neljäsosaa kuitenkin koki, että alalla on selviydytty hyvin koronakriisistä. Kriittisiä arvioita alan selviytymisestä esittivät eniten ammatillisen koulutuksen opettajat.

Kyselyyn vastanneista valtaosan mielestä korona-aika on aiheuttanut oppimisvajetta. Lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajista näin arvioi jopa kolme neljästä.

44 prosenttia vastaajista oli havainnut useilla oppijoilla ahdistuneisuutta ja levottomuutta. Yli puolet vastaajista oli havainnut useilla oppijoilla myös stressiä ja uupumusta. Eniten stressiä ja uupumusta oli havaittu lukioissa ja yliopistoissa.

40 prosenttia ei ollut havainnut etäopetuksen hyödyttäneen oppilaita ollenkaan.

–  Syntyneen oppimisvajeen kiinni kurominen vaatii useamman lukuvuoden työn, kun alla on jo kaksi poikkeuksellista lukuvuotta, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tiedotteessa.

Ylivoimaisesti tärkeimpänä tuen muotona poikkeusoloista ja niiden vaikutuksista toipumiseen vastaajat pitivät lisäopettajien palkkaamista. Opettajamäärän lisäämisen myötä voitaisiin esimerkiksi pienentää opetusryhmiä ja näin lisätä oppimisen tukea.

Toiseksi tärkeimmäksi tuen muodoksi opettajat nostivat mahdollisuuden keskittyä koulujen ja oppilaitosten perustoimintaan. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi taukoa kehittämishankkeista.

Kyselyssä ilmeni, että 84 prosenttia esihenkilöistä piti työkuormaansa kohtuuttomana.

OAJ selvitti nettikyselyllä opettajien ja esihenkilöiden korona-ajan kokemuksia kesäkuun alussa. Vastaajia oli noin 1  900 ympäri Suomea. Vastanneista 140 oli rehtoreita, päiväkodinjohtajia ja muita esihenkilöitä.