Elsi Katainen uskoo EU-kansalaisaloitteen tuotantoeläinten häkkikiellosta menevän läpi: "Aloite on hyvä, sillä monissa maissa nykyisiä säännöksiä ei ole pantu kunnolla toimeen"

EU-kansalaisaloite

EU-parlamentti käsittelee ja äänestää tänään torstaina yleiseurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, joka vaatii lopettamaan tuotantoeläinten pidon häkeissä

Lähes 1,4 miljoonan ihmisen allekirjoittamassa aloitteessa pyydetään komissiolta toimenpiteitä edistämään häkkikieltoa muun muassa munintakanojen, kaniininen, siitosbroilereiden ja -kanojen, viiriäisten, ankkojen ja hanhien kasvatuksessa. Lisäksi vaaditaan kieltoa porsitushäkkien, emakkokarsinoiden sekä vasikoiden yksittäiskarsinoiden köytölle.

Kansalaisaloitteen on allekirjoittanut myös lähes 33 000 suomalaista. Keskustameppi ja EU.n maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Elsi Katainen uskoo kansalaisaloitteen menevän läpi.

– Maatalousvaliokunta äänesti päätöslauselman puolesta lähes yksimielisesti toukokuussa ja näen, että teksti saa tuen myös täysistunnossa. Oletan Euroopan komission ottavan huomioon parlamentin tukeman kansalaisaloitteen, kun se valmistelee tulevia eläinten hyvinvointiin liittyviä linjauksia, hän kommentoi istunnon alla.

Kataisen mielestä kansalaisaloitteen allekirjoittaneiden määrä on huomattava ja kertoo aiheen kiinnostavuudesta sekä tärkeydestä eurooppalaisille.

– Asiasta on myös tullut paljon identtisiä sähköposteja eri henkilöiltä, mikä kielii systemaattisesta vaikuttamiskampanjasta ja on yleistä juuri tämän tyyppisissä herkissä arvopohjaisissa kampanjoissa, hän muistuttaa.

Aloitteen tulee kerätä vähintään miljoona nimeä ja vähintään seitsemän eri jäsenmaan kansalaisia tulee olla edustettuna, ennen kuin se otetaan käsittelyyn Euroopan unionin instituutioissa.

Keskustameppi muistuttaa, että ansalaisaloite tai parlamentin päätöslauselma ei ole kuitenkaan jäsenmaita sitova. Parlamentin päätöslauselma ei myöskään ole kieltämässä häkkituotantoa vaan kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen eläinten hyvinvointilainsäädäntöä ja esittämään mahdollisia toimia häkkituotannosta luopumiseen asteittain vuoteen 2027 mennessä.

Kataisen mukaan tuotantoeläinten häkkejä on kielletty jo aiemminkin: esimerkiksi vasikkakarsinat vuonna 2007, virikkeettömät häkit muniville kanoille vuonna 2012 ja emakkokarsinoiden osittainen kieltäminen vuonna 2013.

– Aloite on minusta hyvä eurooppalaisesta näkökulmasta, sillä monissa EU-maissa nykyisiä säännöksiä häkkien osalta ei ole pantu kunnolla toimeen toisin kuin Suomessa. Jäsenmaiden toimet eläinten kohtelussa vaihtelevat edelleen suuresti, hän huomauttaa.

Pitkän linjan maatalousasiantuntijan mukaan Suomen eläinsuojelulaki ja valmisteilla oleva eläinten hyvinvointia entisestään edistävä laki menevät monella tapaa jo eurooppalaisia säädöksiä pidemmälle.

– Kokonaisuudessaan eläinten hyvinvoinnin parantaminen on laaja-alaisempi kysymys kuin vain häkeistä luopuminen. Myös markkinat ja kuluttajien toiveet ohjaavat parempiin käytäntöihin, Elsi Katainen korostaa.

Tänään käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen ”virallinen askellus” on Elsi Kataisen mukaan seuraava: kuukauden aikana komissio kuulee aloitteen järjestäjiä, kolmen kuukauden kuluessa parlamentti järjestää julkisen kuulemistilaisuuden (järjestettiin jo 15.4.) ja kuuden kuluessa komissio antaa virallisen vastauksen, jossa selostetaan tehdäänkö säädösehdotus vai ei ja perustelut sille.

– Myöhemmin näemme, miten komissio etenee asian kanssa, Katainen toteaa.

Parlamentin julkilausuma toimitetaan poliittisena julistuksena tiedoksi neuvostolle sekä komissiolle, jonka se oletettavasti selvittää ja ottaa huomioon.

– Lainsäädännön avaaminen ja uuden ehdottaminen on komission yksinoikeus, mutta lainsäätäjät voivat asiaan vaikuttaa ja tuoda kehittämistarpeita esille, keskustameppi korostaa.

Maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajan mukaan eläinten hyvinvointi on nyt EU:ssa hyvin esillä ja keskeinen aihe myös uudessa Pellolta pöytään -strategiassa.

– Lisäksi Euroopan parlamentin tutkimuskeskuksella on tällä hetkellä menossa tutkimus aiheesta, jota tukee maatalousvaliokunnan käsittelyyn syksyllä tuleva mietintö eläinten hyvinvointilain toimeenpanosta ympäri Eurooppaa. Häkkituotanto asia luultavasti nousee ajankohtaiseksi siinäkin, ja myös se mietintö vaikuttaa tuleviin komission esityksiin, Elsi Katainen uskoo.