Elsi Katainen kiittää: Europarlamentin maatalousvaliokunta laajentaa biodiversiteettistrategian näkökulmaa – ”ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma ovat tasapainossa”

Euroopan unioni

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta on hyväksynyt EU:n biodiversiteettistrategiaa koskevan lausunnon, joka laajentaa näkökulmaa luonnon monimuotoisuuteen.

Ryhmänsä neuvottelijana toiminut europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) kommentoi äänestystä kiittämällä, että lausunnossa ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma ovat tasapainossa komission esittämää strategiaa paremmin.

– Lähdemme siitä, että kestävä maa- ja metsätalous ovat luonnon monimuotoisuudessa ratkaisijan roolissa. Luonnontila ei parane yksipuolisia suojelutavoitteita asettamalla vaan ihmisten tekemillä hoitotoimenpiteillä, ja siihen maanviljelijöitä ja metsänomistajia pitää kannustaa, ei pakottaa.

Euroopan komissio julkaisi luonnon monimuotoisuutta käsittelevän biodiversiteettistrategian toukokuussa 2020, johon parlamentti ottaa tänä keväänä kantaa. Strategiaa on kiitelty kunnianhimosta luonnon tilan parantamiseksi, mutta toisaalta kritisoitu epäselvyydestä ja yksipuolisuudesta erityisesti metsien suojelussa, valiokunnan varapuheenjohtaja Katainen avaa.

Komissio esittää Kataisen mukaanesimerkiksi suojelutavoitetta vanhoille metsille, vaikka vanhalle metsälle ei ole EU-maiden kesken yhteistä määritelmää. Valiokunta vaatiikin määritelmää jäsenmaiden valmisteluun.

– Emme voi tähdätä liikkuvaan maaliin. Linjaamme selvästi, että metsäpolitiikka ja siihen liittyvien käsitteiden määrittely kuuluu jäsenmaille. Vaadimme vapaaehtoisten suojeluohjelmien huomioimista ja kannustamme niihin osallistumiseen.

– Annamme myös vahvan tuen luonnon monimuotoisuuden turvana toimivalle kestävälle metsänhoidolle ja biotaloudelle, jonka avulla fossiiliset raaka-aineet voidaan korvata uusiutuvilla ja saada aikaan hyviä tuloksia ilmastolle, Katainen sanoo.

Komissio laati strategian ilman kattavaa vaikutustenarviota. Maatalousvaliokunnan kanta tuo tähän parannuksen.

– Vaadimme, että jokaisen tulevan lakialoitteen tulee perustua kattaviin vaikutusarvioihin jäsenmaiden erityispiirteet huomioiden. Luonto Euroopassa vaihtelee niin paljon, että strategian toteuttamisessa jäsenmaita ei voi panna yhteen muottiin, Katainen kertoo.

Maatalousvaliokunta muistuttaa Kataisen mukaan, että tulevissa luonnon monimuotoisuutta edistävissä lakihankkeissa ruokaturvan ja kannattavan ruoantuotannon tulee olla keskiössä.

Maatalousvaliokunta kannattaa luonnolle haitallisien torjunta-aineiden vähentämistä merkittävästi, mutta peräänkuuluttaa samalla vahvoja panostuksia innovaatioihin ja korvaaviin ratkaisuihin.

– Luomutuotannon lisäämistä koskevat tavoitteet saavat kannatusta, mutta niiltä edellytetään markkinaehtoista toteutusta, Katainen kertoo.

Parlamentin kannanmuodostus jatkuu ympäristövaliokunnassa, jonka jälkeen täysistunto äänestää luonnon monimuotoisuudesta touko-kesäkuussa.