Asevelvollisten koulutukseen ja lomajärjestelyihin muutoksia koronavirustilanteen takia – kertausharjoitukset perutaan toistaiseksi

Puolustusvoimat tekee muutoksia varusmiesten sekä naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien koulutukseen ja lomajärjestelyihin. Syynä on koronavirustilanne. Samasta syystä kertausharjoitukset perutaan.

Muutokset astuvat voimaan perjantaina ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Viikonloppuvapaat alkavat muutosten myötä perjantain sijaan poikkeuksellisesti lauantaina.

Samalla siirrytään malliin, jossa kolmasosa palveluksessa olevista on kerrallaan viikon lomalla, mitä seuraa kahden viikon palvelusjakso varuskunnassa.

– Tämän kolmen viikon rotaation tavoitteena on varmistaa, että kaikki eivät sairastu samaan aikaan. Päämääränä on, että Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävänsä säilyy, kertoi Puolustusvoimien tiedostuspäällikkö Max Arhippainen STT:lle.

Päätökset varusmiesten lomien ajankohdista tehdään kussakin joukko-osastossa.

Jotta koronaviruksen leviämistä kyettäisiin hidastamaan ja varusmiesten altistumisriskiä vähentämään, pyrkii Puolustusvoimat myös minimoimaan eri ryhmiin kuuluvien keskinäiset kontaktit varuskunnissa erilaisilla tila- ja liikkumisjärjestelyillä.

Kun tilanne sallii, antaa Pääesikunta erikseen käskyn keskeytettyjen kertausharjoitusten uudelleen käynnistämisestä.

Arhippaisen mukaan toistaiseksi lopetetaan myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutustilaisuudet Puolustusvoimien alueilla.

Samalla suositetaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen muualla pidettävien koulutusten keskeyttämistä.