Ajatuspaja selvitti: kansalaisten aluevaalitiedoissa alueellista vaihtelua, soteuudistus tuntuu etäiseltä

Aluevaalit

Sote-alueuudistus on jäänyt kyselyn tuloksista päätellen suomalaisille sisällöltään melko etäiseksi ja vieraaksi, Ajatuspaja Toivo kertoo tiedotteessaan.

Kokoomusta lähellä oleva ajatuspaja teetti Kantar TNS:n kautta kyselyn, jolla selvitettiin suomalaisten näkemyksiä soteuudistuksesta ja äänestysaikeita tammikuun aluevaaleissa.

– Kyselyn varsinaiset sisältöaiheet käsittelivät verotusta, hyvinvointialueiden taloutta ja hallintoa sekä palveluita. Lisäksi kysyttiin, miten hyvin ihmiset kokivat olevansa perillä asioista, joista tulevissa aluevaltuustoissa päätetään ja miten todennäköisesti vastaajat arvelevat käyvänsä äänestämässä aluevaaleissa, ajatuspaja kertoo.

Kaikista vastaajista 68 prosenttia kertoo olevansa perillä tulevien aluevaltuustojen päätettävistä asioista joko melko tai erittäin huonosti. Vain 29 prosenttia taas katsoo olevansa näistä asioista perillä joko melko hyvin (26 prosenttia) tai erittäin hyvin (3 prosenttia), ajatuspaja kertoo.

– Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden arvio tiedoistaan on vielä huomattavasti valtakunnallisia lukuja heikompi: Erittäin huonosti aluevaltuustojen tehtävät arvioi tuntevansa 27 prosenttia ja melko huonosti 48 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalla asuvista (yhteensä 75 %).

Havainto enteilee Pohjois-Pohjanmaalle myös muuta maata alhaisempaa äänestysaktiivisuutta, ajatuspaja arvioi.

– Tutkimusraportin mukaan odotetulla äänestysvarmuudella ja omalla arviolla aluevaltuustojen tehtävien tuntemuksesta näyttää olevan yhteys. Valtakunnallinen äänestysaktiivisuus aluevaaleissa uhkaa selvityksen mukaan jäädä jopa alle 40 prosentin.

– Tutkimuksessa havaittiin, että enemmistö lähes kaikkien puolueiden kannattajista pitää tärkeänä mahdollisuutta saada itse valita, mistä hakee tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Ainoa poikkeus on vasemmistoliitto, jonka kannattajista tälle kannalle asettuu 43 prosenttia, Ajatuspaja Toivo kertoo.