Vakauttamisen aika

Puheenvuoro

Puheenjohtaja Katri Kulmunin ero valtiovarainministerin tehtävästä oli järkytys. Tilanne on puolueessa laajalti koettu kohtuuttomaksi.

Politiikassa puhutaan usein vastuunkannosta. Kulmunille, ystävällemme, tuo sana ei jäänyt vain puheeksi. Hän otti kannettavakseen myös sellaista, josta vastuu tosiasiallisesti kuuluu muille.

Samalla hän osoitti ratkaisullaan sellaista tahdonlujuutta, suoraselkäisyyttä ja periaatteellisuutta, joista hänet on puolueessa opittu vuosien mittaan tuntemaan. Voidakseen johtaa muita, on oltava valmis menemään edeltä yksin.

Yksin Kulmuni ei kuitenkaan ole. Hän jatkaa puolueen täysivaltaisena puheenjohtajana kansanliikkeessämme. Seuraavan kerran henkilövalintoja tehdään puoluekokouksessa Oulussa syyskuussa.

Nyt on tärkeää kaikin puolin vakauttaa tilannetta. Suomi on poikkeuksellisen vakavassa paikassa. Näissä oloissa entinen pitkäaikainen pääministeri ja puheenjohtaja, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen on oikea henkilö valtiovarainministeriksi. Hänellä on sellaista kokemusta, asiaosaamista sekä sopimis- ja yhteistyökykyä, joita Suomen nostamiseen takaisin jaloilleen tarvitaan.

Kiitos viime vaalikauden politiikan, nyt pystytään rakentamaan siltaa pahan päivän yli. Velkaa otetaan, jotta Suomi ei ajautuisi konkurssiaaltoon ja suurtyöttömyyteen. Seuraukset olisivat vakavat etenkin yhteiskuntamme heikompiosaisille.

Velka on kuitenkin maksettava takaisin. Suomen taloutta on alettava oikaista jo hallituksen alkusyksyn budjettiriihessä. Taakanjako on tehtävä oikeudenmukaisesti kaikkien suomalaisten ja koko maan kannalta.

Veronkorotukset kurjistaisivat Suomea ja leikkaukset eriarvoistaisivat suomalaisia. Niihin joutuminen on pystyttävä mahdollisimman pitkälle estämään. Päällimmäisenä tavoitteena on oltava Suomen palauttaminen kasvu- ja työllisyyslinjalle yhteiskuntaa uudistamalla. Se on kestävin tapa pitää Suomi sekä sosiaalisesti että alueellisesti ehyenä myös tulevaisuudessa.

Vanhanen tulee ajamaan tätä linjaa valtiovarainministerinä. Hänellä on myös näytöt Suomen viemisestä vuosien 2008–2009 kansainvälisen finanssikriisin yli. Hän oli kantamassa vastuuta myös 1990-luvun alun lamavuosina.

Myös puolueen elo on vakautettava. Luottamus tulee kestävästi vain ihmisten ja Suomen asioita hoitamalla sekä esittämällä oma vaihtoehto Suomen tulevaisuudesta.

Seuraava todellinen gallup on kuntavaalit ensi vuoden huhtikuussa. Loppujen lopuksi on vain itsestämme kiinni, miten Keskustan käy. Toisiamme tukien, ihmisten toiveet ja huolet kuullen ja omia ratkaisujamme esittämällä tästäkin selvitään – ja noustaan.

Antti Kurvinen Kirjoittaja on keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja toisen kauden kansanedustaja Kauhavalta.