Uudistamme Suomea, myös puoluetta uudistettava

Viikonloppuna järjestetty puoluevaltuuston kokous Mikkelissä oli onnistunut.

Muutettu konsepti ministeritentteineen sekä valiokuntien ajankohtaiskeskustelut osoittautuivat toimiviksi.

Salissa istuu suuri joukko eri alojen asiantuntijoita, joiden osaamista pitää entistä paremmin hyödyntää harvoin järjestettävissä kokouksissa.

Kokouksesta huokui vahva yhteiskunnan uudistamisen henki.

Keskustan on vastattava politiikallaan ihmisten huoliin työttömyydestä, turvattomuudesta ja palveluiden tulevaisuudesta. Meidän on kyettävä esittämään uskottavia ratkaisuja näihin kysymyksiin.

Päättäjät ovat suuren suurennuslasin alla. Ihmisten on voitava luottaa siihen, että Suomen asiat ovat niistä vastuullisten hallinnassa. Suomalaiset äänestivät keskustan edustaman muutoksen puolesta.

Ihmisten luottamus on ansaittava uudelleen jokainen päivä. Meillä ei ole politiikassamme varaa käpertyä norsunluutorneihin. Meidän on oltava aloitteellisia.

Päivän politiikkaa hoitaessamme emme saa unohtaa myöskään puoluetyötä.

Järjestöuudistusta on vietävä voimakkaammin eteenpäin.

Puolueorganisaatiossamme työskentelee kymmeniä ihmisiä, joiden osaamista on voitava hyödyntää entistä paremmin.

Puolue-elinten, piirien, kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten toiminnan on oltava hyvin suunniteltua ja kokonaisvaltaista.

Väsähtämiseen ei ole varaa. Päinvastoin, tarvitsemme lisää energiaa pitääksemme puolueen elinvoimaisena ja aidosti kansanvaltaisena.

Meidän on käytävä jatkuvaa vuoropuhelua ihmisten kanssa koko maassa.

Mikkelistä sai lähtölaukauksen myös puolueen periaateohjelman uudistaminen.

On aika pohtia, mitä aatteellisella kansanliikkeellämme on tarjota 2020- tai 2030-luvuilla. Ministereitä ja puoluetoimijoita tulee ja menee, mutta arvot antavat toiminnallemme selkänojan.

Tarvitsemme ohjelmatyöhön kaikki jäsenemme mutta meidän lisäksemme on syytä kuulla myös puolueen ulkopuolisia toimijoita. Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen.

Mikkelin periaatekeskusteluun osallistuneen tutkija Karina Jutilan sanoin meidän on tiedostettava, kenelle periaateohjelmaa tehdään. Näitä ihmisiä ovat lapsemme ja lapsenlapsemme.

Keskusta kiinnostaa laajasti erilaisia kansanjoukkoja.

Menestyäksemme jatkossakin politiikkamme ja puoluekoneistomme on pystyttävä houkuttelemaan ihmisiä ”aatteellisille leiritulille”, kuten Iisalmen mies Seppo Kääriäinen totesi puoluekokouksistamme.  

Kirjoittaja on keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja

Jouni Ovaska