Keskusta 2030

Puheenvuoro

Lupasin edellisessä Suomenmaan puheenvuorossani kirjoittaa tällä kerralla keskustalle vision. Tämän kevään aikana kirjoitamme yhdessä puolueelle vuoteen 2030 kantavan tulevaisuuskuvan osana uudistusohjelmatyötä, joka hyväksytään kesäkuun puoluekokouksessa Vantaalla.

Vuonna 2030 keskustan vahvuus on sen sisäinen keskustelu. Näkemysten vaihtaminen ja näkökulmien yhdessä hiominen on vahvistanut sisäistä luottamusta ja avannut ymmärryksen puolueen omaleimaisuudesta: Suomea kannattelevat ratkaisut on aina löydetty keskustan sisällä käydyn, kriittisenkin keskustelun kautta.

Keskustelu on toisiamme kannustavaa ja erilaisille mielipiteille uteliasta. Sanoillamme kunnioitamme keskustalaisuuden moninaisuutta.

Keskusta on vuosikymmenen kuluttua vahva poliittisen keskustan hallitsija, joka yhdistää latautuneetkin virrat oikealta ja vasemmalta, konservatismista ja liberaaliudesta, kansainvälisyydestä ja paikallisuudesta.

Historian siivittämänä ajatus keskustaliitosta on ymmärretty puolueen kantavaksi rakenteeksi: vain moniarvoisena olemme vahva. Yhteisymmärrys on vahvan keskustalaisen itseluottamuksen pohja.

Poliittisena järjestönä keskusta on vuoteen 2030 mennessä löytänyt rakenteen, joka on paikallisesti vahva, mutta nykyistä ketterämmin toimintaan ohjautuva. Keskinäisen vuoropuhelun ja aktiivisen viestinnän rinnalla seuraamme puolueista luontevimmin median kehitystä.

2030 koko puolueväen mediaosaaminen täydentää keskustan suurinta järjestöllistä vahvuutta: ihmisten keskinäistä kohtaamista. Suoran vaikuttamisen keinot ovat arkipäivää.

Keskusta tekee laajaa ohjelmatyötä. Sen arvo jäsenille yhteiskunnallisena sivistystyönä on yhtä painokas kuin että ohjelmatyöllä haetaan vastauksia tulevaisuuden ilmiöihin ja haasteisiin.

Keskustan sihti on aina yli vaalikauden, ajankohtaiset kysymykset sittenkin vain ratkaistaan. Nuorten arvomuutokset ja odotukset aistitaan ensimmäisenä keskustassa.

Keskustalle demokratia on jatkuva projekti emmekä hätkähdä politiikan ääri-ilmiöitä. Meille pelkkä äänestäminen ei ole demokraattisten velvoitteiden täyttämistä, vaan sitoutamme suomalaisia kompromissien hakemiseen ja niiden merkityksen ymmärtämiseen kansakuntaa yhdistävänä voimana.

Osana demokratian kehittämistä pidämme huolen kattavasta vaalijärjestelmästä sekä varmistamme, että mahdollisimman usealla on aito mahdollisuus olla ehdolla vaaleissa ja kampanjoida.

Keskusta on poliittiselta brändiltään vahva. Puolue tunnistetaan aluepolitiikasta, jolla se on vuosikymmenen kuluessa hakenut onnistuneesti ratkaisuja paitsi eriytymiskehitykseen myös suomalaisten toiveisiin elinvoimaisesta Suomesta.

Keskusta on rakentanut suomalaisten arkea niin, että moninaisten perheiden luottamus tulevaisuuteen on vahvistunut.

Suomalainen ruoka ja luonto ovat koko ajan kasvavan hyvinvointi- ja ympäristötietoisuuden myötä nostaneet kiinnostusta keskustan perinteisiin ruisleipäkysymyksiin.

Vastuullinen taloudenhoito, jossa kuuluu vahva sosiaalinen omatunto, on keskustan tavaramerkki.

Ennen muuta keskusta tunnetaan ratkaisijana, kohtuuden kanavana ääripäiden välissä. Puolueena, jolle Suomi on sen omaa lyhyttä näkymää tärkeämpi ja jolle ihmisyys on perusarvoista kantavin.

Seuraavassa kolumnissani kirjoitan tarkemmin puolueen toimintatapojen kehittämisestä. Niihinkin jokainen voi jatkuvasti ottaa kantaa osana keskustan uudistusohjelman tekemistä puolueen nettisivujen kautta. Rakennetaan yhdessä keskustaa kohti vuotta 2030!

Kirjoittaja on keskustan puoluesihteeri.

Riikka Pirkkalainen Kirjoittaja on keskustan puoluesihteeri.

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen