Että voisin yhdistää perheen ja opinnot, että tulisin toimeen

Puheenvuoro

”Vanhemmuus, läheisistä huolehtiminen ja työ mahtuvat onnelliseen elämään. Tuemme perheen ja työn tasapainoa asenteilla ja rakenteilla”, näin linjaa Keskustan periaateohjelma.

Tuemmeko vanhemmuutta vain työelämän keskellä vai haluammeko muuttaa rakenteita niin, että myös perheen ja opintojen yhdistäminen olisi mahdollisimman mutkatonta?

Keskustalle perheiden hyvinvointi ja pärjääminen ovat politiikan keskiössä. Tällä hetkellä tämä politiikan kärki näyttää kuitenkin liian kapealta.

Viimesyksyinen eduskunnan ajankohtaiskeskustelu lapsi- ja perheystävällisen Suomen puolesta – joka käytiin muuten keskustan aloitteesta – viritti hienosti keskustelua aiheen ympärille.

Perheasioiden tärkeys konkretisoitui myös huoltajakorotuksessa, joka niin ikään toteutui keskustan aloitteesta.

Raha ei kuitenkaan kaikkia haasteita ratkaise, vaan meidän tulee ajatella vanhemmuuden ja kasvattajuuden tukemista laajemmalti. Vaikka tuet olisivat kohtuullisella tasolla, on suurempana haasteena saada kaikki tukea tarvitsevat niiden piiriin.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää perhekeskustelussa haastavimmassa tilanteessa oleviin; perheellisiin opiskelijoihin. Ei voi olla niin, että opintojen keskellä saatu perheenlisäys tarkoittaa automaattisesti vähintään yhden huoltajan tippumista pois opintojen äärestä.

Huolta herättävät kohtuuttomat kustannukset ja arjen organisoinnissa onnistuminen pitkine välimatkoineen ja aikatauluhaasteineen. Henkinen jaksaminen on väistämättä koetuksella.

Ratkaisuja pohdittaessa emme saa jumiutua ainoastaan taloudellisiin tukiin. Meidän tulee tunnistaa kolmiportaisen yhteistyön merkitys vanhemmuuden tukemisessa ja antaa arvoa myös järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden työlle.

Perheiden arkeen vaikutamme myös kuntatasolla kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun voimin. Voisiko koulun tai kampuksen yhteydestä löytyä perhekeskus, päiväkoti tai muita perheiden hyvinvointia tukevia palveluja?

Tulevissa kuntavaaleissa on hyvä pitää korvat auki perheellisten opiskelijoiden toiveille. Me päätämme, kuinka perheystävällistä Suomea haluamme olla rakentamassa.

Eveliina Leskelä Kirjoittaja on Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtaja.