Työryhmä ei löytänyt taloudellista kannattavuutta Jäämeren radalle

Pääkirjoitus

Suomen ja Norjan yhteinen työryhmäryhmä on saanut valmiiksi selvityksensä Jäämeren radan kannattavuudesta. Ryhmän mukaan hanke ei ole taloudellisesti kannattava millään laskentakaavalla.

Jäämeren radasta on Suomessa keskusteltu jo kymmeniä vuosia.

Takavuosina haaveiltiin, että rataa voitaisiin käyttää pohjoisen jäämeren öljy- ja kaasuvarojen hyödyntämiseen.

Viimeksi keskustelu on saanut vauhtia visiosta, jonka mukaan pohjoinen koillisväylä olisi avautumassa meriliikenteelle ilmaston lämpenemisen vuoksi. Jäämeren rata voisi tällöin houkuttaa rahtiliikennettä Aasiasta Eurooppaan vaihtoehdoksi selvästi pidemmälle reitille Suezin kanavan kautta.

Jäämeren rata on vilahdellut vuosien saatossa monien poliitikkojen ja etutahojen puheissa ja kannanotoissa. Yksimielisyyttä ei kuitenkaan ole ollut edes siitä, mitä kautta rata olisi rakennettava.

Työryhmä halusikin heittää kepeät mullat koko hankkeen päälle esittämällä, että sen edistämiseksi ei ryhdyttäisi mihinkään jatkotoimiin.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pyrki siirtämään visiot lähemmäksi reaalimaailmaa asettamalla vuosi sitten Suomen ja Norjan yhteisen hankkeen, jossa selvitettiin Kirkkoniemeen suuntautuvan ratavaihtoehdon kannattavuutta.

Yhteinen työryhmä on nyt saanut selvityksensä valmiiksi. Sen mukaan Kirkkoniemen rata ei ole liiketaloudellisesti kannattava millään rahoitusmallilla. Radalle ei ole luvassa tarpeeksi tavaraliikennettä, eikä Lapin matkailukaan tee sitä kannattavaksi.

Taloudellisten näkökohtien lisäksi työryhmä nosti vahvasti esiin ne uhat, joita radan rakentaminen aiheuttaisi saamelaisten kulttuurille. Tätä voi pitää merkkinä aikojen ja arvostusten muuttumisesta. Takavuosien visioissa ei saamelaisten asiaa noteerattu yhtä korkealle.

Työryhmä halusikin heittää kepeät mullat koko hankkeen päälle esittämällä, että sen edistämiseksi ei ryhdyttäisi mihinkään jatkotoimiin.

Ministeri Berner on tehnyt hyvää työtä teettämällä perusteellisen selvityksen lähes ikuisuusaiheeksi muodostuneesta hankkeesta. Se tarjoaa hyvän pohjan tulevienkin hallitusten pohdinnoille. Aika monen asian pitää vielä muuttua, jos rata halutaan rakentaa.

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi vaati maanantaina Juha Sipilän hallitusta vetämään ruksit koko hankkeen yli ja syytti Berneriä sen runnomisesta väkisin eteenpäin. Syytös osuu pahasti harhaan.

Nuorelta mieheltä lienee historia jäänyt lukematta, sillä yksi koko hankkeen näkyvimpiä ajajia on ollut hänen puoluetoverinsa, entinen pääministeri Paavo Lipponen.

Myös SDP:n Lapin kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä on kannattanut ratahanketta innokkaasti ja kehunut Lipposen osuutta sen edistämisessä.