Työllisyyden kohentaminen on kaikkien hallituspuolueiden vastuulla – hallituksessa ei voi seistä vain toisella jalalla

Pääkirjoitus

Työmarkkinaosapuolet eivät löytäneet yhteistä säveltä yli 55-vuotiaiden työllisyystoimista. Työmarkkinajärjestöjen epäonnistumisen takia vastuu työeläkeputken poistamisesta siirtyy nyt takaisin toimeksiantajalleen eli Marinin hallitukselle.

Yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on Suomessa selvästi alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Toisin kuin verrokkimaissa Suomessa lähellä eläkeikää olevat työntekijät pääsevät niin sanottuun eläkeputkeen. Heille maksetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa siihen asti, kun he jäävät eläkkeelle.

Arvioiden mukaan eläkeputken poistaminen toisi työmarkkinoille noin 10 000 lisätyöllistä.

Marinin hallitus päätti syksyn budjettiriihessä toimista, joilla tavoitellaan 31 000 – 36 000 lisätyöllistä. Eläkeputken lopettaminen on osa tätä hallituksen hyväksymää pakettia.

Hallitus toivoi, että työmarkkinajärjestöt löytäisivät sovun eläkeputken purkamisesta. Tämä toive ei nyt toteutunut ja se oli varmasti pettymys kaikille osapuolille.

Hallitus ei voi kuitenkaan perääntyä itse asettamistaan tavoitteista. Tämän hallituspuolueet tietävät itsekin.

Työllisyysasteen nostaminen tavoiteltuun 75 prosenttiin jää haaveeksi, jos hallitus vesittää itse omat päätöksensä. Työllisten määrän nostaminen on lisäksi niitä harvoja keinoja, joilla pystytään tasapainottamaan valtiontaloutta.

Työmarkkinajärjestöjen vaihtoehdot eläkeputken poistamiseksi ovat hallituksen käytettävissä. Nämä paperit toimivat hallituksen sisäisissä neuvotteluissa hyvänä pohjana.

Jos työllisyystavoite jää saavuttamatta, se on kaikkien hallituspuolueiden ja koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ongelma.

Hankalasta asetelmasta huolimatta sopu on täysin mahdollinen. Se edellyttää hallituspuolueilta luottamuksellisia neuvotteluja.

Jos puolueet ryhtyvät käymään keskenään julkista huutokauppaa eri vaihtoehdoista tai siitä, mistä ei ainakaan tingitä, peli on menetetty.

Jokaisen hallituspuolueen on hyväksyttävä kompromissiratkaisu ja seistävä sen takana. Kun päätös on tehty, ei voi olla niin, että osa hallituspuolueista seisoo ratkaisun takana vain toisella jalalla ja kritisoi kulisseissa päätöstä vastaan.

Julkisuudessa on nostettu esille, että keskusta joutuu hallituksessa yksin puolustamaan vaikeita työllisyysasioita. Tämä ei ole totta. Ongelma on hallituksen yhteinen, eikä sitä voi työntää yhden puolueen hartioille.

Jos työllisyystavoite jää saavuttamatta, se on kaikkien hallituspuolueiden ja koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ongelma. Vastuullisten päättäjien on uskallettava tehdä myös vaikeita päätöksiä, vaikka se tekisi kuinka kipeää.