Tutkimuksetkin osoittavat, että keskustan kannattaa ajaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa

Pääkirjoitus

Tutun sanonnan mukaan poliitikot tietävät, mitä pitäisi tehdä, mutta eivät tiedä, miten tulisivat sen jälkeen vielä valituiksi uudelleen.

Tämä epämieluisiin päätöksiin viittaava niin sanottu ”Junckerin laki” ei kuitenkaan pidä paikkaansa asioissa, joissa äänestäjät ovat riittävän valistuneita. Useat kyselytutkimukset osoittavat, että ilmastonmuutos kuuluu tähän sarjaan.

Keväällä julkaistun Eurobarometri-tutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta pitää ilmastonmuutosta erittäin vakavana ongelmana. Vastaajista 82 prosenttia sanoo tehneensä viimeisen puolen vuoden aikana itse toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Lisäksi 85 prosenttia suomalaisista haluaa valtion tukevan puhtaisiin energialähteisiin siirtymistä aiempaa enemmän. Jopa 89 prosentin mielestä on tärkeää, että maan hallitus asettaa kunnianhimoisia tavoitteita uusiutuvan energian lisäämiseksi.

Alkuvuonna toteutetun Ilmastobarometri 2019 -kansalaiskyselyn mukaan 70 prosenttia suomalaisista ajattelee, että ilmastonmuutoksen hillinnän ja vähäpäästöisen yhteiskunnan kehittämisen tulisi olla yksi hallituksen kärkiteemoista. Osuus on noussut neljässä vuodessa 18 prosenttiyksikköä.

Kyselyssä 44 prosenttia ilmoitti aikovansa äänestää eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka on aktiivinen ilmastoasioissa.

Helsingin Sanomien tuore kyselytutkimus näyttää ilmastonmuutoksen torjunnalle hieman vaatimattomampia prosenttilukemia. Sen mukaan noin puolet suomalaisista ajattelee, että Suomen tulee olla asiassa edelläkävijä. Keskustan kannattajien into on jostain syystä laimeampaa kuin hallituskumppanien.

Keskustan ei kannata asemoitua ”ilmastovouhotuksesta” jupisevien jarruttajien kanssa samaan porukkaan.

Erityisen huolissaan ilmastoasioista ovat nuoret. Lähes kaksi kolmasosaa nuorista toivoo, että tulevaisuudessa ihmisten valintoja rajoitetaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi .

Huoli ilmastonmuutoksesta ei rajoitu pelkästään isoihin kaupunkeihin. Itä-Suomessa toteutetun kyselyn vastaajista 78 prosenttia oli huolissaan ilmastonmuutoksesta, ja 68 prosenttia piti henkilöautoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä tärkeänä.

Kun keskusta nyt vaalitappion jälkeen käy sisäistä pohdiskelua ja miettii omaa paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa, yksi asia näyttää selvältä: puolueen kannattaa pitää kiinni kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta.

Ensinnäkin – mikä tärkeintä – aktiivinen ilmastopolitiikka on vastuullista ja oikein.

Toiseksi, keskustalaisilla on aihepiiristä paljon osaamista ja annettavaa yhteiskunnalle, aivan erityisesti maankäyttöön, maatalouteen, metsiin ja teknologiaan liittyvissä asioissa.

Kolmanneksi, tällaiselle politiikalle näyttää olevan myös vankka äänestäjien tuki. Siksi keskustan ei kannata asemoitua ”ilmastovouhotuksesta” jupisevien jarruttajien kanssa samaan porukkaan.