Apteekkialan monopoli ei ole ikuinen

Pääkirjoitus

Apteekkien monopoliasema on kirvoittanut viime vuosina kovaa kritiikkiä. Kelan ex-pääjohtajan Liisa Hyssälän johtaman työryhmän kesällä julkaisema raportti antoi tälle keskustelulle lisää puhtia.

Hyssälän työryhmän mielestä lääkkeiden hintakilpailu pitäisi sallia. Samassa yhteydessä jäykkä ja joustamaton apteekkijärjestelmä pitäisi päivittää nykyaikaan sopivaksi.

Tällä hetkellä lääkkeiden hinnat ovat samanlaiset kaikissa apteekeissa. Hintataso perustuu viranomaisten tekemään hintamäärittelyyn.

Apteekkien toiminta ja omistaminen on nykyisin tarkasti säänneltyä. Apteekin perustaminen vaatii luvan viranomaiselta. Ja vaikka viranomaiselta heltiäisikin lupa, alueen muut apteekit voivat viivyttää apteekkitoiminnan aloittamista valittamalla päätöksestä.

Sipilän hallitus on kuluvalla vaalikaudella vapauttanut kilpailua aloilla, jotka ovat olleet vahvan sääntelyn piirissä. Tähän sarjaan kuuluvat muun muassa kauppojen aukiolojen ja taksimarkkinoiden vapauttaminen.

Apteekkien sääntelyyn hallitus on tehnyt vain pieniä muutoksia. Isot muutokset ja niistä päättäminen jää seuraavan hallituksen pöydällä.

Apteekkiala on tähän asti pysynyt vakuuttamaan päättäjät siitä, että nykyinen apteekkijärjestelmä on toimiva, kustannustehokas sekä kuluttajan kannalta paras ja oikeudenmukaisin toimintamalli.

Apteekkariliiton mukaan kilpailun vapauttaminen ja hintasäännöstelyn purkaminen voi pahimmillaan nostaa lääkkeiden hintoja ja johtaa apteekkien lopettamiseen maaseudulla.

Hyssälän työryhmän raportin myötä paine apteekkialan vapauttamiseen on selvästi kasvanut.

Hyssälän työryhmän raportin myötä paine apteekkialan vapauttamiseen on selvästi kasvanut. Tämä näkyy myös puolueiden kannanotoissa.

Kuvaavaa on, että nykyistä apteekkijärjestelmää puolustavia puheenvuoroja kuuluu poliitikoiden suusta yhä vähemmän. Toiminnan vapauttamista puoltavien puheenvuorojen määrä on sen sijaan lisääntynyt merkittävästi lyhyessä ajassa.

Ennusmerkkien perusteella on helppo päätellä, että apteekkitoiminnan vapauttaminen, joko kokonaan tai osittain, toteutetaan seuraavalla vaalikaudella. Tähän muutokseen kannattaa kaikkien osapuolten henkisesti varautua jo hyvissä ajoin.