Yhdessä keskustaa vahvistamaan – tarvitaan avointa, sivistynyttä keskustelua korjausliikkeistä

Mielipide

Suomen Keskusta rp:n tilanne on vakava. Se on hävinnyt kaikissa 2010-vaaleissa, kun verrataan tuloksia edellisiin vaaleihin.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien tulos oli itsenäisyysajan huonoin.

Keskustan ongelmat eivät ole nyt syntyneet, vaan niillä on kauemmas ulottuvat juuret.

Keskusta valmistautuu Oulun puoluekokoukseen syyskuun alussa.

Puoluekokouksen asia- ja henkilöratkaisuja on pohdittava muutosohjelman näkökulmasta, miten puolueväki lähtee yhdessä ylösrakentamaan nykyistä ehompaa keskustaa, joka on sekä aatteellinen kansanliike että poliittinen puolue.

Keskustan piirissä tarvitaan sivistynyttä ja kriittistä keskustelua siitä, miten rakennetaan tie kohti nousua 2020-luvulla. Syyttely ei ole keskustelua.

Puolueella on mahdollisuuksia vahvistaa asemaansa ja lisätä kannatustaan, kun/ jos voimat kootaan ja yhdessä käydään rakennus- ja kunnostustöihin. Nousu alkaa sisältä, yhteisellä tahdolla.

Vastauksia tarvitaan ainakin seuraaviin kysymyksiin:

(1) Mikä on keskustan suuri linja? Onko se ”Kohti tasa-arvoista, sosiaalisesti ehyttä, alueellisesti tasapainoista ja luonnonmukaista tieto- ja sivistysyhteiskuntaa”? Mitä tämä tarkoittaa? Miten huolehditaan Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja siihen liittyen puolueen osaamistasosta?

(2) Onko puolueen periaateohjelma (2018) kirjoitettava selkeän tavoitteelliseksi linjapaperiksi?

(3) Mikä on puolueen aluepoliittinen linja esimerkiksi professori Sami Moision (HS 15.6.2020) analyysien valossa? Aiemmin tärkein – ja samalla myönteinen – erottava tekijä keskustan ja muiden välillä on ollut suhtautuminen keskittämiseen / alueelliseen tasapainoon.

(4) Millä toimenpiteillä keskustan rivit kootaan ja rakennetaan yhdenvertaisten jäsenten ja toimijoiden yhteisö?

(5) Miten vahvistetaan puolueen sääntöjen mukaista valmistelu- ja päätöksentekomallia ts. viralliset puolue-elimet tekevät päätökset puolueen linjasta, eivät epäviralliset porukat.

(6) Mitä on tehtävä puoluejohdon ja kentän yhteyden ja sukupolvien välisen keskustelun elvyttämiseksi?

(7) Pidetäänkö aatteellista ja poliittista järjestö- ja koulutustoimintaa jatkossa keskeisenä tavoitteena? Jos pidetään, miten uudistetaan alueellista organisaatiota ja miten digitaalisia toimintamalleja kehitetään?
Halutaanko saada ihmisiä kokoontumaan yhteen paikallisesti ja alueellisesti keskustelemaan, päättämään ja toimimaan ?

(8) Olisiko paikallaan organisoida ulospäinkin suuntautuvaa arvopohjaista pohdintaa Suomen, Euroopan ja maailman tulevaisuudesta?

Xxx

Puheenjohtaja Kulmuni puhui puoluevaltuuston kokouksessa 12.6.2020 ”poliittisesta kodista”.

Kysymys on nyt siitä, miten rakennetaan yhteinen keskustalainen koti.

Se tapahtuu vain avoimien ja rakentavien keskustelujen kautta.


Seppo Kääriäinen

Eero Lankia

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen