Tarvitaan Itä-Suomi-ohjelma

Mielipide

Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutukset heikentävät talous- ja työllisyystilannetta Suomessa ja erityisesti Itä-Suomessa.

Matkailun ja rajanylitysten väheneminen, yritysten toimintavaikeudet, loppuvat puukuljetukset, venäläisen öljyn ja maakaasun nopea korvaaminen muilla polttoaineilla sekä yleinen viennin hiipuminen heikentävät koko Itä-Suomen näkymiä.

Saimaan kanavan tulevaisuus on hämärän peitossa, ja kanavalle päätetyt parannukset eivät toteudu.

Venäjältä ei tule jalostettavaa puuta tehtaille eikä haketta lämmitykseen, joten ne on korvattava suomalaisella. Tämä tarkoittaa myös sitä, että liikenneväylien on oltava Suomessa kunnossa, jotta puu ja tavarat liikkuvat sekä teillä että rautateillä.

On välttämätöntä, että esimerkiksi Saimaan kanavan sulkujen pidennyksestä ja veden pinnan nostosta sekä Parikkalan rajanylityspaikasta säästyneet rahat käytetään liikennehankkeisiin alueella.

Luumäki-Joutseno-kaksoisraiteen ja Kutilan kanavan on saatava rahoitus sekä VT13:n vaarallisimmat kohteet ja VT 26 välillä Taavetti-Hamina on korjattava.

Samoin rajaohjelmien poispyyhityt rahat on saatava alueen muihin hankkeisiin.

Koko Itä-Suomea on nyt tuettava kaikin tavoin, ettemme jää muun maan kehityksestä jälkeen.

Muun muassa LUT:ssa on hankkeita, joita on nopeutettava.

Olen myös sitä mieltä, että on aloitettava valmistelu seuraavaa hallitusohjelmaa varten erityisestä Itä-Suomen kehittämisohjelmasta, jonka avulla kehitetään kaikkia itärajan maakuntia.

Ari Torniainen

kansanedustaja (kesk.)

Kommentit (1)

  • Lukija89

    Ihmettelen Torniaisenkin huolta siitä että hakettakaan ei saada enää Venäjältä ItäSuomeen vaan se on korvattava kotimaisella. En tiedä mitä sanoisin, kun meillä on kotimaista hakkeeseen käypää puuta metsät pullollaan ja haketuskoneita on muillekin jakaa. Onko Venäjän hake muuten ollut ilmaista. Olisi mukava tietää mitä se täällä on maksanut. Nythän ihme tulee jos suomimetsänomistaja jopa jotain hakkeestaan maksua saisi.

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen