Pomovirkamiesten rötöstelylle ei näy loppua

Mielipide

Jälleen on lainkuuliainen kansalainen ihmeissään pomovirkamiesten 
virkarikosepäillyistä. Tikun nokassa on myös oikeuskansleri.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin 
virkatoimia tutkii ainakin keskusrikospoliisi, eduskunnan 
valtiontilintarkastajat, puhemiesneuvosto ja kansliatoimikunta, ja 
oikeuskansleri; niin hänen ainakin pitäisi.

Tutkittavana on valtion varojen väärinkäyttö ja muukin moitittava viranhoito. Eduskunnan 
kansliatoimikunta päättää Yli-Viikarin hyllyttämisestä rikostutkinnan 
ajaksi. Erottamisesta päättää eduskunta.

Härskeintä on Yli-Viikarin lähes 5000 euron kauneudenhoitolakäynnit 
veronmaksajien piikkiin.

Ulkomaanlentoihin euroja on huvennut valtion 
pomoista kaikkein eniten ympäri maailmaa; kuten Bhutan ja Jamaika; 
esimerkiksi 64 233 euroa 2018. VTV:n tarkastustehtäviäkö? Tuskin.

VTV:n edellinen pääjohtaja, nykyinen oikeuskansleri Tuomas Pöysti on 
mediatietojen mukaan junaillut perheystävänsä Yli-Viikarin vauhdilla 
VTV:n huippuvirkoihin; lopulta pääjohtajaksi. ”Kyllä tämä pahalta 
näyttää”. (julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen, Itä-Suomen 
yliopisto).

Pöysti puolestaan nimitettiin kohun saattelemana Sipilän hallituksen 
sote-johtajasta oikeuskansleriksi.

Oikeusoppineet ovat lisäksi nostaneet Pöystin tikunnokkaan lepsusta 
lakiehdotusten perustuslaillisuuden tarkastuksesta valtioneuvostossa. 
Ministeriöissä virkamiesten valmistelemat lakiesitykset menevät 
oikeuskanslerin käsien kautta hallituksen esityksinä eduskuntaan.

Lakiesitysten perustuslaillisuuden syvällinen tarkastaminen kuuluu 
nimenomaan oikeuskaslerille. Virkamiehille ja/tai ministereille se ei 
kuulu: sitä varten on oikeuskansleri. Hän on myös velvollinen antamaan 
perustuslaillisuudesta lausuntoja virkamiehille ja valtioneuvostolle:

”Oikeuskanslerin tulee olla läsnä valtioneuvoston istunnossa ja 
esiteltäessä asioita tasavallan presidentille valtioneuvostossa.” (PeL 
111§).

Jos oikeuskansleri havaitsee valtioneuvoston tai ministerin päätöksen 
tai toimenpiteen laillisuuden antavan aihetta  huomautukseen, hänen 
tulee esittää siitä huomautus, ja ellei sitä huomioida, tulee hänen 
merkitä kantansa valtioneuvoston pöytäkirjaan. Tällä menettelyllä 
oikeuskansleri sidotaan vastuuseen lakiesitysten laillisuudesta. 
Hallitus luottaa hänen kantaansa. (PeL 112§).

Tuorein tapaus oikeusoppineiden kritisoimasta Pöystin töppäilystä 
koskee ehdotusta liikkumisrajoituksista koronan taltuttamiseksi.

Mitään 
perustuslain tarkoittamaa huomautusta ei Pöysti tästä pöytäkirjaan 
merkityttänyt; hän piti liikkumisrajoitusta perustuslain mukaisena.

Perustuslakivaliokunta (PeV), jolle eduskunnassa kuuluu ehdotusten 
perustuslaillisuuden valvonta tyrmäsi liikkumisrajoituksen monilta osin 
perustuslain vastaisena.

Pöystin asiantuntemus sai uuden kolauksen; jo 
sote-johtajana hänen esityksensä yksi toisensa jälkeen, ja sitä mukaa 
koko sote, kaatuivat PeV:ssä perustuslain vastaisina. Uskottavuus 
laintuntemuksesta on vähissä.

Pääjohtaja Yli-Viikari on tietenkin kiistänyt syyllistyneensä mihinkään 
virkarikokseen.

Oikeuskansleri Pöysti on puolestaan kiemurrellut ja 
pyrkinyt sysäämään vastuutaan virkamiesten ja hallituksen niskoille.

Tämän sotkun siivoamiseen tarvitaan isompaa luutaa. Maa polttaa 
molempien jalkojen alla. Nähtäväksi jää.

Heikki Santala

Järjestöneuvos
Kauniainen