Nopeasti lisää resursseja kotihoitoon

Mielipide

Pirkanmaan Keskusta vaatii arvon palautusta ihmisläheiselle hoitotyölle ja hoitoalan käytäntöjen inhimillistämistä.

Hallituksen julkaisema talousarvio vuodelle 2020 lupaa kahden miljoonan euron lisärahoitusta kotihoitoon, joka on hyvä ja toivottu alku.

Se ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa, vaan kotihoidon vahvistamiseen tarvitaan pikaisesti kehitystyötä sekä lisää resursseja.

Yhä useampi ikäihminen asuu pidempään ja entistä huonokuntoisempana kotona. Pääsyä pitkäaikaishoitopaikkaan ei ole, vaikka kunto sekä omaisten- ja omatahto sitä puoltaisi.

Samaan aikaan työn vaativuus jaasiakkaiden määrä kotihoidossa kasvavat ja resurssit suhteessa työhön pienenevät.

Kotona asumisen mahdollistaminen pitkään, on vain kaunis ajatus. Jokaisen tulee voida luottaa, että hyvinvointiyhteiskunta pitää huolta myös elämän loppupuoliskolla oman terveystilanteen vaatimalla tavalla.

Kotihoidon asiakkaat ovat usein monisairaita. Niin sanotut paripaikat, joissa yksi hoitaja ei enää pärjää, lisääntyvät kovaa vauhtia.

Lisäksi sijaispula on vakava ongelma useimmissa kunnissa ja vailla alan koulutusta olevat toteuttavat myös lääkehoitoa.

Yhdellä työntekijällä voi olla kierrettävänä jopa 28 kotia saman kehdeksan tunnin työvuoron aikana.

Matka-aikojen kera ei hoitajalle jää montaa minuuttia aikaa tehdä työtään asiakkaan tarvitsemalla tavalla.

Tilanne on kestämätön ja epäinhimillinen niin ikäihmisten kuin kotihoidon työntekijöiden näkökulmasta. Silloin ollaan kaukana arvokkaasta vanhuudesta.

Resurssipula myös ruokkii itse itseään.

Yhä useampi hoitaja uupuu tai harkitsee alan vaihtoa, koska ei pysty tekemään työtänsä niin hyvin kuin se omasta mielestä pitäisi pystyä hoitamaan.

Hoidon tulee olla ihmisarvoista. Ihminen kohtaamassa ihmisen, eikä suorittaja kohtaamassa minuuttiaikataululla riviä työlistaltaan.

Työhyvinvointia luovat inhimilliset asiakasmäärät ja oma tunne edellytyksistä hoitaa työnsä hyvin. Se vähentää sijaisten tarvetta ja parantaa alan houkuttelevuutta.  

Pirkanmaan Keskusta

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen