Monen perheen tilanne on muuttunut huostaanoton jälkeen

Mielipide

Meillä on noin 18 000 lasta huostaanotettuna kodin ulkopuolella.

Kukaan ei kuitenkaan ole tutkinut, mikä on näiden lasten perheiden tilanne nyt.

Monen perheen tilanne on muuttunut huostaanoton jälkeen, mutta sitä ei mikään taho tunnu haluavan selvittää.

Miksi vanhempia rankaistaan näin? Perheet pitää yhdistää, jos tilanne perheessä muuttuu lapselle suotuisaksi.

Vanhemmat ikävöivät lapsiaan ja lapset vanhempiaan, mutta sillä ei tunnu olevan mitään merkitystä.

Huostaanotto traumatisoi ja jättää syvät haavat.

Vietimme juuri lasten oikeuksien päivää, mihin unohdimme nämä lapset ja heidän perheensä?

Miksi näitä lapsia ei haluta palauttaa koteihinsa, vaikka jo lastensuojelulaki vaatii perheiden jälleenyhdistämistä.

Asiasta on tiedotettu eduskuntaan perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle. Eduskuntamme on tietoinen vallitsevasta tilanteesta maassamme. 

Lastensuojelun nykytilaselvitys on tehtävä lastemme ja heidän perheidensä puolesta.


Birgitta Wulf
Kerava