Länsi-Pohjan synnytyksistä lupa iloita

Mielipide

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri sai viime perjantaina poikkeusluvan synnytystoiminnan jatkamiselle Länsi-Pohjassa 30.6.2023 asti. 

Keskustan Peräpohjolan piiri ja Lapin piiri iloitsevat poikkeusluvasta, jota molemmat piirit ovat vaatineet.

Poikkeusluvalla on merkittävä vaikutus alueen synnyttäjille ja koko sairaalatoiminnan jatkumiselle Länsi-Pohjassa. 

Pidämme tärkeänä, että tulevaisuudessa myös huomioidaan laaja Lapin maakunta ja lappilaisille voidaan taata välttämättömien palvelujen saatavuus maakunnassa.   

Vuonna 2019 Länsi-Pohjan keskussairaalassa hoidettiin 422 synnytystä, ja tänä vuonna synnytysten määrä on ollut lähes samalla tasolla.

Keskussairaalan resurssit ovat varsin niukat, mutta Lapin aluehallintovirasto on todennut, että synnytysten edellytykset potilasturvallisuuden osalta täyttyvät.

Myös Lapin keskussairaala on synnytysten osalta poikkeusluvan piirissä.

Jotta synnytystoiminnan jatkuminen turvataan Lapissa jatkossakin, on ensisijaisesti alettava kiinnittämään huomiota aluepolitiikan tuomiin mahdollisuuksiin väestön kasvussa ja lapsiperheiden hyvinvoinnissa.

Meidän on vahvistettava, että Lappi on veto- ja pitovoimainen paikka nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteemme pitää olla perhe- ja lapsiystävällinen Lappi, jossa on edellytykset työhön, toimeen tuloon, hyvään ja tasapainoiseen elämään.

Haluamme vahvistaa kaikin tavoin Lapin elinvoimaisuutta ja monipuolista elinkeinorakennetta.

Tehdään yhdessä Lapista entistä parempi paikka asua ja elää. 

Tanja Joona

Puheenjohtaja

Keskustan Peräpohjolan piiri

&

Petteri Salmijärvi

Puheenjohtaja

Keskustan Lapin piiri