Julkiset investoinnit liikkeelle ja hallitusohjelma uusiksi

Mielipide

Korona pisti kirjaimellisesti maailman kirjat sekaisin viimeistään maaliskuussa. Nyt jo lienee selvää, ettei paluuta entiseen ole.

Suomessa toteutetut rajoitustoimet ovat toimineet ja niillä on saatu lisäaikaa terveydenhuollolle ja tasattua sairastavuuden huippua. Vaikka rajoitustoimet tasaavat sairastavuutta, niin ne myös pitkittävät sitä.

Kukaan ei pysty varmuudella kertomaan, kuinka pitkä taistelu meillä on edessä koronan kanssa. Koronarokotteen kehittämistä tehdään joka puolella maailmaa, mutta läpimurtoa toimivalle rokotteelle ei ole vielä näköpiirissä.

Koronarajoitusten johdosta taloudellinen toimeliaisuus on supistunut. Suurin osa yrityksistä käy näinä viikkoina ja lähikuukausina, jokainen oman ’Via Dolorosan’.

Yritysten kärsimysnäytelmä on eloonjäämistaistelu, jossa valtion ja kuntien tulee kaikin mahdollisin keinoin olla mukana helpottamassa toimivien yritysten selviytymistä tästä kriisistä.

Valtion ja kuntien rooli on nyt keskeinen, kun yhdessä etsitään ulospääsytietä tästä kriisistä ja suunnitellaan ’jälleenrakennustyötä’. Investointien ja hankintojen lykkääminen tässä tilanteessa valtiolta ja kunnilta olisi suuri virhe.

Meidän pitää katsoa tulevaisuuteen, sillä nyt jos koskaan tarvitsemme lisää julkisia investointeja.

Pyörät on pidettävä liikkeellä ja taloudellisen toimeliaisuuden astetta pitää tavoitteellisesti pyrkiä nostamaan mahdollisimman pian.

Valtion tulisi osaltaan ottaa käyttöön kuntien laajapohjainen investointiavustus, jota kunnat voisivat harkintansa mukaan käyttää hyväkseen kuntien elinvoimaa lisäävissä investoinneissa.

Olemme väistämättä sellaisessa tilanteessa, että nykyiseen hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet eivät ole nyt, eivätkä tämän kriisin helpottaessakaan enää saavutettavissa. Hallitusohjelma tulee kirjoittaa uusiksi vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. 

Yksi huomio on, että Suomen jälleenrakennustyössä ilmastotavoitteet eivät voi olla enää keskeisenä ohjurina. Toki päästövähennykset on otettava edelleen vakavasti, mutta pienen Suomen rooli on olla edistämässä kansainvälisesti sellaista politiikkaa, jolla päästövähennyksiä saadaan aikaan maailmanlaajuisesti.

Nyt tarvitaan rohkeutta. Julkisten toimijoiden on nyt aika investoida ja hallitusohjelma on kirjoitettava uusiksi ja siinä asetettavien tavoitteiden on huomioitava paremmin muuttunut toimintaympäristö.

Petteri Salmijärvi

Keskustan Lapin piirin puheenjohtaja