Hätähuuto Lapin puolesta

Mielipide

Suomen Lapin tilanne on enemmän kuin huolestuttava. Lapin yritteliäät matkailutoimijat ovat menettämässä elinkeinonsa. Vetoan valtiovallan puoleen, että nyt on keskityttävä omien kansalaisten elämänmahdollisuukisen turvaamiseen.

Suurin hätä tunnetaan Lapin matkailuyrittäjien taholla. Samalla vetoan kaikkiin kansalaisiin, että lähdetään joukoittain suuntaamaan loma-ja yleensä vapaa-ajan matkat Lappiin.

Nähdään yhteisvastuulliseksi turvata nuorten työllisyysmahdollisuudet myös Lapin ”raukoillakin rajoilla”. Lapissa kelpaa rauhasta ja puhtaasta luonnosta nauttia ja viihtyä ystävällisten paikallisten parissa – heidän monipuolisia palveluitaan käyttäen!

Kynnelle kykenevät eläkeläiset toki voivat hakea virkistäviä, pidempiäkin ”Lapin lomia” tuntereiden maasta. Kannetaan vastuuta yritteliäistä omista kansalaisistamme samalla omaa elämänlaatua parantaen.


Paavo Närvänen

Pirkanmaa

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen