Vehkaperä: Suomen otettava johtovastuu EU:n arktisesta politiikasta

Keskustamepin mukaan Suomella on puheenjohtajuuskaudellaan mahdollisuus vahvistaa EU:n arktista politiikkaa
Arktinen alue

Suomi luovuttaa tänään tiistaina Rovaniemellä Arktisen neuvoston puheenjohtajuutensa Islannille, mutta keskustan europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä muistuttaa, että jo heinäkuussa on mahdollisuus ottaa vetovastuuta arktisesta politiikasta, sillä silloin alkaa Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajuuskausi.

– Tämä tavoite istuu meille hyvin.

Vehkaperä luottaa, että arktisen alueen strategisen merkityksen kasvu on viimeistään Arktisen neuvoston Rovaniemen kokouksen jälkeen tullut varmasti selväksi kaikille.

– Kiinaa, Venäjää ja Yhdysvaltoja kiinnostavat alueen mittavat luonnonvarat, avautuvat kauppareitit sekä strategisen merkityksen kasvu. Suurvalloilla on suunnitelmissa investoida mittavasti kaupallisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen, infrastruktuuriin sekä sotilaalliseen läsnäoloon alueella.

Vehkaperä kiittää Arktisen neuvoston toimintaa. Se on hänen mukaansa tuonut suurvallat yhteen keskustelemaan arktisen alueen tiede-, ympäristö- ja kulttuurialan yhteistyöstä ja saanut unohtamaan muut jännitteet.

– Viimeisessä Suomen isännöimässä Arktisen neuvoston kokouksessa Rovaniemellä Yhdysvallat toi kuitenkin kovan turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden neuvoston kokoukseen. Maailmanlaajuinen kiinnostus arktista aluetta kohtaan tarkoittaa, että rakentavan yhteistyön ja rauhan säilyttäminen arktisella alueella on yhä tärkeämpää.

– EU:n vahvuus on pehmeä voima kansainvälisessä politiikassa ja diplomatiassa. Kiinan, Yhdysvaltojen ja Venäjän kiinnostuksen ja investointien kasvaessa EU:lla on oltava vahva oma kanta arktisesta politiikasta sekä merkittävä rooli alueen tulevaisuuden määrittämisessä, keskustameppi uskoo.

EU:n uuden komission on linjattava Vehkaperän mielestä pikaisesti EU:n tulevan arktisen politiikan tavoitteet. Tässä tehtävässä Suomen EU-puheenjohtajuudella on myös oma keskeinen roolinsa.

– Suomen on otettava EU:n arktisen politiikan johtovastuu, pidettävä se oman puheenjohtajakautensa yhtenä keskeisenä tavoitteena ja saatava tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa yhdeksi uuden komission painopisteeksi.

– Jos Suomi ei edistä voimakkaasti arktisen alueen politiikkaa EU:ssa, ei kukaan muukaan sitä tee. Suomella on nyt vastuu, velvollisuus ja mahdollisuus toimia koko EU:n yhteisen intressin mukaisesti nostamalla arktinen politiikka siihen painoarvoon, joka sille kuuluu, Vehkaperä painottaa.