Paloniemi ja keskustanuorten Tiusanen muistuttavat lakialoitteen tärkeydestä: "Maksuton ehkäisy saatava kaikille alle 25-vuotiaille"

Terveys

Keskustan kansanedustaja Aila Paloniemi ja keskustanuorten varapuheenjohtaja Liina Tiusanen pitävät ensiarvoisen tärkeänä sitä, että maksutonta raskaudenehkäisyä tulee olla tarjolla kaikille alle 25-vuotiaille nuorille.

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakialoite, joka vaatii kunnille velvollisuutta tarjota ilmaista ehkäisyä alle 25-vuotiaille. Sote-uudistuksen myötä vastuu voisi myöhemmin siirtyä maakunnille.

Kunnissa saatujen kokemusten perusteella lakialoitteen kustannusvaikutukset ovat todennäköisesti joko neutraalit tai julkisia menoja säästävät.

Raumalla on arvioitu, että maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille säästää vuosittain noin 100 000 euroa. Lisäksi alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on laskenut kolmanneksella.

Aloitteen allekirjoittanut Aila Paloniemi muistuttaa maksuttomuuden kaventavan myös terveyseroja, kun hinta ei olisi ehkäisyn käytön esteenä.

– On erittäin perusteltua viedä vaikuttavia ja ennaltaehkäiseviä työmuotoja käytäntöön. Maksuttoman ehkäisyn ulottamista 25-vuotiaisiin voidaan perustella sillä, että raskaudenkeskeytyksiä tehdään eniten 20-24-vuotiaille, hän painottaa.

Paloniemi on iloinen, että Suomen Keskustanuoret on lähtenyt vahvasti tukemaan tätä aloitetta.

Tavoite maksuttomasta ehkäisystä on kirjattu myös keskustanuorten kuntavaaliohjelmaan.

– Maksuton ehkäisy tulee nähdä kustannustehokkaana tapana parantaa kansanterveyttä ja edistää tasa-arvoa. Ennaltaehkäisevä työ on aina saanut kannatusta keskustassa. Toivottavasti myös nyt, keskustanuorten varapuheenjohtaja Liina Tiusanen toivoo.