Päijät-Hämeen keskusta huolissaan mielenterveyspalvelujen riittävyydestä alueella

Keskusta

Päijät-Hämeen keskusta kantaa huolta etenkin mielenterveyspalveluiden heikkenemisestä maakunnan alueella.

Tiedotteessaan Päijät-Hämeen keskusta kertoo, että alueen kuntien rahoituskyky on heikko, mikä on johtanut säästöihin ja supistuksiin kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

– Enää lähes välttämättömät palvelut pystytään turvaamaan. Tämä jättää ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut sivuun, mikä taas johtaa diagnoosien teon ja avun antamisen myöhästymiseen, tiedotteessa summataan.

Päijät-Hämeen keskustan mielestä erityisen haavoittuvassa asemassa ovat mielenterveyspalveluja tarvitsevat ihmiset. Mielenterveyspuolen peruspalvelut ovat piirijärjestön mielest puutteelliset kautta linjan.

Päijät-Hämeen Keskusta ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymän muutosohjelmassa investoidaan kolmasosa mielenterveystyön peruspalveluihin.

Tavoitteena on mielenterveyspotilaiden hyvinvoinnin tukeminen perustasolla, ehkäisevä päihdetyö, perheiden hyvinvointi ja parempi kustannusvaikuttavuus.

– Mielenterveyspotilaiden ohjautuminen päivystykseen johtaa usein huonoon asiakaskokemukseen, resurssihukkaan ja päivystyshenkilöstön kuormittumiseen.