Keskustanuorten eräkerho: Asedirektiivi on toteuttamiskelvoton

Asedirektiivi

EU-komission esitys uudesta ampuma-asedirektiivistä on Keskustanuorten eräkerhon mielestä Suomen olosuhteissa toteuttamiskelvoton.

Toteutuessaan direktiivi voisi kieltää itselataavat aseet yksityishenkilöiltä sekä estäisi myös heidän välillä tapahtuvaa asekauppaa nettimyyntiä koskevien rajoitusten takia.

Keskustanuorten eräkerho haluaa säilyttää suomalaisen metsästyskulttuurin ja katsoo, että 1.12.2015 voimaan astunut uusi ampuma-aselaki täyttää kaikki suomalaisen yhteiskunnan turvallisuustarpeet aseiden sääntelyn osalta.

EU-tasoista lisäsääntelyä ei tarvita vaan kukin maa tehköön omat päätöksensä oman maansa olosuhteiden pohjalta, kerhon kannanotossa todetaan.

Jos tulee tarpeelliseksi, Suomen pitää eräkerhon mielestä vaatia oikeutta jäädä kokonaan direktiivin soveltamisen ulkopuolelle.

– Suomi voi ehdottaa, että ne maat, jotka haluavat edetä direktiiviluonnoksen viitoittamaan suuntaan, tekevät sen vain siihen halukkaiden maiden kesken.

Suomessa on yksi maailman vahvimmista ja elinvoimaisimmista metsästyskulttuureista ja ampuma-aseiden omistajia on yli 600 000. Näistä metsästäjiä on yli puolet ja loput ammunnanharrastajia ja asekeräilijöitä.

Itselataavat aseet ovat laajasti käytössä sekä metsästysksessä että urheilu- ja reserviläisammunnoissa.

Toteutuessaan direktiivi lakkauttaisi useita ammuntalajeja (esimerkiksi practical) kokonaan, tekisi reserviläistyön hyödyttömäksi ja vaikeuttaisi suomalaista metsästystä merkittävästi.

Eräkerho muistuttaa myös, että Suomessa museolaitos ei ole ottanut tehtäväkseen kansallisen asemuseon perustamista.

Siksi asekulttuurin ja siihen liittyvän teollisen kaaren historiallisen arvon säilyttäminen on annettu yksityishenkilöiden tehtäväksi asekeräilyn mahdollistavalla lainsäädännöllä.

Suomalainen asekeräily on maan kaikkein tiukimmin säädelty harrastus ja sitä ei ole tarpeen yhtään vaikeuttaa. Myös esityksen perustuslainmukaisuus omaisuuden suojan osalta on enemmän kuin kyseenalainen, eräkerho toteaa.