Keskustan Lohi: SDP:n verokarhu jälleen yrittäjien kimpussa

Verotus

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi pitää SDP:n vero-ohjelmassaan esittämiä veronkorotuksia yrittäjyyden edellytyksiä heikentävinä ratkaisuina.

SDP:n verolinja osoittaa Lohen mukaan sen, ettei puolue ymmärrä yrittäjyyttä ja sitä miten hyvinvointivaltion tarvitsema raha syntyy.

– Suomen käänteen varmistanut työllisyyden kasvu on ollut pitkälti pk-yrittäjien harteilla. Uudet työpaikat syntyvät niihin. Siksi en pidä SDP:n esittämiä yrittäjien veronkorotuksia viisaina. Pahoin pelkään, että näillä toimin suomalaisten verot saataisiin ylös ja talous- ja työllisyyskasvu alas, hän huomauttaa.

SDP haluaisi mun muassa poistaa yrittäjävähennyksen ja korottaa yksityisten osakeyhtiöiden osinkoverotusta.

Lisäksi SDP haluaa heikentää yritysten sukupolvenvaihdosten edellytyksiä, vaikka Suomessa on paljon iäkkäitä yrittäjiä, joiden yritysten jatkuvuus pitää saada turvattua.

– Tässä tilanteessa SDP:n lääkkeet veisivät aivan väärään suuntaan ja todennäköisesti heikentäisivät myös työllisyyttä, Lohi arvioi.

Lappilaisedustajan mukaan nyt pitäisi päättäjien mieluummin yhdessä miettiä millä keinoilla voidaan tukea yritysten jatkuvuutta.

– Verotus on tässä vain yksi keino, mutta tärkeä.

Vastapainoksi Markus Lohi löytää SDP:n vero-ohjelmasta löytyy myös kannatettavia asioita.

– Pidän tärkeänä, että kaikista pienituloisimpien tilanteeseen löytyy helpotusta. Lisäksi lähtisin mielelläni pohtimaan yhdessä SDP:n kanssa kaivannaisveron kehittämistä. Meidän pitää rakentaa yhdessä malli, joka toisaalta varmistaa, että kaivoistoimintaa kannattaa Suomessa harjoittaa ja toisaalta takaa, että samalla osa hyödystä jää paikallisyhteisölle, joka haitatkin kärsii, Lohi toteaa.