Keskustan Kärnä: Hallitus teki järkiratkaisun potilaskuljetuksien Kela-korvauksissa

Potilaskuljetukset

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) on iloinen hallituksen ratkaisusta asettaa yksityiset ja julkiset helikopteritoimijat yhdenvertaiseen asemaan potilaskuljetusten korvausten osalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asiaa koskevan asetusmuutoksen, joka tulee voimaan syyskuun alusta lähtien.

– Kiitos ministeriön päätöksen potilaskuljetusten turvallisuuteen voidaan panostaa ja yksityiset toimijat saavat reilun korvauksen sekä julkisissa kustannuksissa säästetään. Asia on ollut monille pohjoisen asukkaille tärkeä ja he ovat tehneet paljon töitä ongelmien esiin nostamiseksi, Kärnä kiittelee tiedotteessaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan helikoptereilla tehtyjen potilaskuljetusten korvaukset eivät ole olleet julkisille ja yksityisille toimijoille yhdenvertaiset.

Rajavartiolaitoksen tekemät potilaskuljetukset on korvattu korkeammalla korvauksella kuin yksityiselle toimijalle, jolloin julkisen toimijan kustannukset ovat huomattavasti suuremmat potilaskuljetuksissa.  

Korvaussummien yhdenmukaistaminen säästää arviolta 1,5 miljoonaa euroa vuodessa, kertoo ministeriön tiedote.

– Lähimmän helikopteriyksikön käyttäminen tulisi vielä lisätä korvausperusteisiin, jotta potilasturvallisuus paranisi entisestään, Kärnä vaatii.

Tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota myös sote-uudistusta valmistellessa, kansanedustaja muistuttaa.