Keskustan Kalmari ja Katainen vaativat hallitusohjelmakirjausta: Susi pois erityisen uhanalaisista lajeista ja kannanhoidollinen metsästys sallittava

”Suden kuuluu väistää ihmistä eikä ihmisen sutta”
Susikanta

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari ja europarlamentaarikko Elsi Katainen vaativat susikirjausta seuraavan hallituksen ohjelmaan. Susi on heidän mielestään kirjattava pois erityisen uhanalaisista lajeista ja sen kannanhoidollinen metsästys pitäisi sallia.

– Maa- ja metsätalousvaliokunnan esityksestä eduskunta päätti viime kauden lopulla historiallisesti edellyttää, että valtioneuvosto toimi suden siirtämiseksi luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V. Jos muut maat saadaan samalle kannalle, susi voitaisiin siirtää tiukan suojelun sijasta silmälläpidettäviin ja näin sallia kannanhoidollinen metsästys. Suomen ja Venäjän euraasialaisen populaation yhteys on kiistaton, keskustalaiset vaativat.

– Venäjän kanssa yhteiseen susipopulaatioon kuuluu yli 30 000 sutta ja maailmanlaajuisesti susia on 300 000. Metsäpeuroja on maailmassa noin 2500, joten laji olisi syytä siirtää uhanalaisiin, europarlamentaarikko Katainen arvioi.

Maaseudun ihmisten tulee saada harjoittaa turvatusti elinkeinojaan ja harrastaa metsästystä, Kalmari ja Katainen vaativat.

– Susi ei kuulu pihamaille vaan erämaahan. Suden kuuluu väistää ihmistä eikä ihmisen sutta. Kerrostalon viidennestä kerroksesta on helppo suojella susia. Jos suurpeto näkyy kaupunkialueella on poliisipartio perässä ja hätätiedote ruudussa. Maaseudun ihmisten tulee olla samanarvoisia kaupunkilaisten kanssa, Kalmari toteaa.