Keskustan Huttunen ja Ovaska oikeusministerille: Ulosoton suojaosan korotuksen oltava ensisijainen tavoite

Ulosottio

Keskustan kansanedustajat ja eduskunnan lakivaliokunnan jäsenet Hanna Huttunen ja Jouni Ovaska muistuttavat oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia /(r.) siitä, että tavoite ulosoton suojaosan korottamisesta vähintään takuueläkkeen tasolle on kirjattu hallitusohjelmaan.

– Keskusta pitää kiinni siitä, että ulosoton suojaosuuden korottamisen on oltava oikeusministeriön valmistelussa ensisijainen tavoite. Se on tärkeä ratkaisu taloudellisessa ahdingossa olevien ihmisten toimeentulon helpottamiseksi. Se myös parantaa suoraan ulosotossa olevien suomalaisten kannusteita työntekoon, Huttunen ja Ovaska muistuttavat tiedotteessaan.

Huttunen ja Ovaska jättivät hiljattain oikeusministerille kirjallisen kysymyksen suojaosan korottamisesta.

Henriksson toteaa vastauksessaan, että oikeusministeriö tulee käynnistämään selvityksen suojaosan korottamisesta ja vaihtoehtoisista keinoista pienituloisten ulosottovelallisten aseman parantamiseksi.

– On hyvä, että tehdään huolellinen, eri vaihtoehtoja kartoittava selvitys. Poliittinen tahto asiassa on kuitenkin selvä. Ministeriön selvitys ei saa johtaa siihen, että tavoitteesta suojaosan korottamiseksi lipsutaan tai että asia hautautuu pitkäksi ajaksi selvityslimboon. Uudistuksella on kiire, Huttunen ja Ovaska sanovat.