Keskustan Etelä-Hämeen piiri haluaa sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset taksikuljetuspalvelut toimimaan – "Palvelu on kilpailutettava uudelleen"

Taksi

Keskustan Etelä-Hämeen piiri haluaa maakuntaansa toimenpiteitä, joilla sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain vaatimien taksien saatavuus varmistettaisiin.

Heidän mukaansa Kanta-Hämeessä on ollut ongelmia taksien suhteen jo vuodesta 2018.

– Taksia tilattaessa saattoi joutua odottamaan puhelimessa jopa puoli tuntia eikä tilauksen tehtyä voinut olla varma, tuleeko taksi edes paikalle, piiristä todetaan.

Piirin mukaan ongelmat ovat jatkuneet. Nyt odotusajat ovat pitkiä eikä taksin saapumisesta ole varmuutta. Pahimmillaan ne aiheuttavat vaaratilanteita.

– On kohtuutonta, että haavoittuvimmassa asemassa olevat asiakkaat, jotka tarvitsevat usein kuljetusta juuri invataksilla, eivät saa tarvitsemaansa palvelua asianmukaisesti järjestettynä, piiristä todetaan.

Etelä-Hämeen piiri haluaisi, että kuljetuspalvelut kilpailutettaisiin niin, että pelkkä kokonaistaloudellisuus ei ratkaisisi.

– Hämeenlinna isäntäkuntana on kilpailuttanut palvelun. Palvelu on kilpailutettava uudelleen huomioiden tarvittavat kriteerit.

– Laatu ja saatavuus on huomioitava kilpailutuskiriteereissä. Nyt palvelun tarjoava taho ei monista yhteydenotoista ilmi tulevan palautteen mukaan täytä laadukkaan ja saatavan kuljetuspalvelun kriteereitä. On selvitettävä syyt, miksi tehtyä sopimusta ei noudateta niin, että kuljetuspalvelu toimii, ja korjattava tilanne.

Piiri muistuttaa, että enää ei voida puhua uuden järjestelmän käyttöönottovaikeuksista, sillä järjestelmä on ollut käytössä jo useamman vuoden.

– Aiemmin oli mahdollista soittaa suoraan tutulle invataksille, ja kuljettaja saapui paikalle yleensä nopeasti. Muutos tuohon käytäntöön on ollut suuri ja huonompaan suuntaan.