Keskustakolmikko: Normien purkuun vauhtia myös EU:ssa

Normitalkoot

Keskustan kansanedustajat Olavi Ala-Nissilä, Pertti Hakanen ja Juha Pylväs haluavat normien purkuun vauhtia myös Euroopan unionissa.

Suomessa työ on lähtenyt tällä hallituskaudella ripeästi liikkeelle. Kansanedustajat käsittelivät aihetta keskustelutilaisuudessa Ylivieskassa keskiviikkona.

Ala-Nissilä, Hakanen ja Pylväs vaativat, että maatalouden hallinto- ja valvontataakkaa kevennetään ja yrittäjyyden ja työllistymisen esteitä puretaan koko Euroopan mittakaavassa.

Kolmikko toivokin, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vauhdittaa asiaa EU:n huippukokouksessa.

Edustajien mielestä Suomessa pitäisi laajentaa työkokeilujen ja työelämään tutustumisjaksoja koko maahan. Se avaisi lisää kanavia ihmisten ja työelämän välille.

Ala-Nissilän mukaan byrokratia ei saisi asettua työllisyyden kasvun eteen.

Asia olisi Ala-Nissilän mielestä hyvä nostaa esiin jo seuraavassa päämiesvetoisessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa helmikuun puolivälissä.

– Kokous antaa mahdollisuuden keskustella yhteisestä eurooppalaisesta linjasta, jolla pyrittäisiin välttämään parhaassa työiässä olevan väestön lamaannuttaminen.

Hakanen arvioi, että maatalousala voisi kasvaa ja luoda uusia työpaikkoja etenkin ruuantuotantoon.

– Suomalaiselle puhtaalle ruualle on kasvavat markkinat maailmalla. On tärkeää, ettei tätä mahdollisuutta suljeta pois sen enempää suomalaisella kuin EU:nkaan monimutkaisella byrokratialla.

Juha Pylväs toteaa, että hallinto on siirtänyt jo liikaa tehtäviä yrittäjien hoidettavaksi.

Pylväs oudoksuu, että yrittäjien pitää yritystoiminnan ja työllistämisen lisäksi hoitaa hirvittävä määrä hallinnon heille siirtämään tehtäviä, kuten ilmoitukset työntekijöistä, palkoista,  veroista, jopa asiakkaista.

– Yrittäminen pitää saada helpommaksi ja hallinnon tehtävät hallinnolle. Muutoin Suomessa ei kukaan uskalla enää yrittää pelätessään, että tekee jonkun virheen säännösten viidakossa.

Kansanedustajat tähdentävät, että työttömyystilanne pahenee entisestään, jos työllistymisen esteitä ei ryhdytä purkamaan ja kilpailukykyä parantamaan nykyhallituksen hahmottelemin hankkein.