Kansanedustaja Kinnunen kysyy hallitukselta omaishoitajien yrittäjyydestä

Omaishoidontuki

Kansanedustaja Mikko Kinnunen (kesk.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen omaishoidon aikaisen yrittäjyyden tukemisesta.

Omaishoidontukea saava henkilö ei ole tällä hetkellä oikeutettu starttirahaan aloittaessaan päätoimisen yrittäjyyden. Vastaavasti päätoimisessa palkkatyössä tai työttömyysturvan varassa oleva ovat oikeutettuja nostamaan omaishoidontukea.

– Nykyinen linja starttirahan eväämisestä omaishoidontukea saavalta eriarvoistaa, kun kaikilla ei ole mahdollisuutta palkkatyöhön, eduskunnan omaishoitajien tukiryhmässä toimiva Kinnunen toteaa.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain  starttirahaa koskevissa säännöksissä ei ole erikseen säädetty omaishoidontuen vaikutuksesta starttirahaan, mutta sen mukaan starttirahaa ei myönnetä, jos henkilöasiakas saa samalta ajalta palkkaa tai korvausta yritystoimintaansa liittymättömästä työstä.

Tämän on tulkittu olevan este startti-rahan myöstämiselle, vaikka omaishoidontuki olisi pienimmän tason mukainen.

Kinnusen mielestä on mahdollistettava työllistyminen ja työllisyysasteen kasvu ympäri maan, kun rakennetaan koronan jälkeistä Suomea. Jokainen työllistymisväylä tulee ottaa vakavasti.

– Kaikilla ei ole tasapuolista mahdollisuutta työllistyä palkkatyöhön. Tällöin yrittäjyys on potentiaalinen ja kannatettava vaihtoehto. Nykyinen starttiraha-käytäntö on hallituksen työllisyystavoitteita vastaan, sillä nyt on houkuttelevampaa olla työttömänä omaishoitajana kuin omaishoitajana ja yrittäjänä. Meidän tulee kääntää kaikki kivet, kun edistämme yrittäjyyttä ja maamme ja alueittemme elinvoimaa, Kinnunen Linjaa.