Itä-Savon keskustanaiset kannattavat Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihanketta

Keskusta Nyt

Itä-Savon Keskustanaiset antavat tukensa Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihankkeelle.

Syyskokouksessa hyväksytyssä kannanotossa todetaan, että kulttuuri pitää voida ajatella laajana käsitteenä, johon liittyvät luonto- ja vesistöarvot, mutta myös rakennettu maisema ihmistoiminnan lisäksi.

– Kulttuuri koetaan kaikilla aisteilla. Se on nähtävää, kuultavaa, haistettavaa, maistettavaa ja tunnettavaa.

– Euroopan unionin kulttuuripääkaupunkiohjelman kriteereissä edellytetään kaupunkeja sisällyttämään asukkaat ohjelman toteuttamiseen. Meidän pitää vielä laajemmin nähdä luonto, kulttuuri ja sen sisällä esittävät taiteet ja matkailu yhtenä kokonaisuutena myös yli maakuntarajojen.

Lisäksi julkilausumassa kannetaan huolta vanhusväestön kevennetyn palveluasumisen puuttumisesta.

– Sosterin kotipalvelun käynnit päiväaikaan eivät ole riittäviä ja öisin yksinäisiä ja pelokkaita vanhuksia hakeutuu päivystykseen.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päättää ensi maanantaina Kerimäen ja Savonrannan vanhainkotien kohtalosta. Keskustanaiset kannattaa kaupunginhallituksen esitystä, että Savonrannan Päivärinteen vanhainkodin toiminta jatkuu entisenlaisena ja Kerimäen vanhainkoti muutetaan lyhytaikaisen hoidon yksiköksi.

– Sosterin ja kaupungin tulee aktiivisesti huomioida palvelun käyttäjät, heidän tarpeensa ja sen hoitamiseksi kohdistettavat sopivat resurssit, toteavat keskustanaiset.

Keskustanaisten Itä-Savon piirin puheenjohtajaksi valittiin Anne Herttuainen, varapuheenjohtajaksi Carita Röpelinen ja johtokunnan jäseniksi Eija Soljento (varajäsen Helena Auvinen) Enonkoski, Anne Käyhkö (Päivi Käyhkö) Savonranta, Kirsti Laamanen (Kristiina Pellinen) Punkaharju, Helga Reinikainen (Kaisa Ralli) Sulkava, Marja Sisko Nousiainen (Päivi Manninen) Kerimäki ja Eeva Vuorinen (Kirsi Torikka) Savonlinna.