Helsingin keskustapomo Siika-aho vammaispalveluiden kilpailuttamisesta: "Laatu ja yksilölliset tarpeet etusijalle"

Helsinki

Piirijohtaja Antti Siika-aho kritisoi Helsingin kaupungin aikeita järjestää kehitysvammaisten asumispalveluista tarjouskilpailu, jonka pääkriteerinä on palvelun hinta.

– Hinnan ei tulisi muodostua ratkaisevaksi tekijäksi. Laatutekijöiden ohella tulee kuunnella itse palvelun tarvitsijoita ja antaa heille liikkumatilaa. Ellei asumispalveluita tarvitseva vammainen ole tyytyväinen, hänellä tulee olla selkeä oikeus parempaan, Helsingin keskustan puheenjohtaja teroittaa.

Siika-ahon mielestä vammaisten asumispalveluissa etusijalle pitäisi asettaa laatu sekä vammaisten ja heidän läheistensä yksilölliset tarpeet.

– Kuntapäättäjien tulee pitää huoli siitä, että vammaisia ja heidän läheisiään kuunnellaan. Palveluiden kilpailuttamiselle on asetettava selvät reunaehdot. Laatuun panostaminen tarkoittaa parhaassa tapauksessa hyviä palveluita, energisiä ihmisiä ja ennen muuta elämänlaatua.

Kilpailutuksen reunaehdoista päättävä sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee vammaisten asumispalveluiden hankintaa  kokouksessaan 27. helmikuuta.