Elsi Katainen: Koulutus tukee viljelijöiden hyvinvointia ja lomitusjärjestelmää

Tuottajien jaksaminen

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Elsi Katainen muistutti budjetin lähetekeskustelussa, että  viljelijöiden hyvinvoinnista on huolehdittava.

Toimiva lomistujärjestelmä on tämän suhteen olennainen asia.

– Tuottajien työ on raskasta ja sitovaa. Erityisesti tämä on korostunut kannattavuusongelmien kurimuksessa. On hienoa, että ensi vuoden valtion talousarviossa on varattu maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen lisäresursseja, Katainen totesi.

Hän iloitsi siitä, että budjetissa on esitetty lomituksen sijaisavun maksujen huojennukseen miljoona euroa. Lisäksi hallitus panostaa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan Välitä viljelijästä -hankkeeseen.

Kataisen mielestä keskeistä on huolehtia esimerkiksi siitä, että lomitukseen löytyy osaavaa työvoimaa.

– Vaikka alkutuotannon työpaikat kokonaisuutena rakennekehityksestä ja teknologian lisääntymisestä johtuen supistuvat, ei lomittajien ja alkutuotannon osaajien koulutustarve vähene, vaan se jopa lisääntyy, hän sanoi.

Kansanedustaja korosti, että alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden jatkojalostuksen turvaamiseksi on erityisen tärkeää säilyttää riittävä alkutuotannon koulutusvolyymi sekä mahdollistaa koulutuksen jatkuva kehittäminen tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi.

– Tässä maa- ja metsätalousministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä luonnonvara-alan kouluttajien yhteistyö on ratkaisevassa asemassa, Katainen totesi.