Jari Leppä:

Kausityöllä turvataan tilojen toimeentuloa ja huoltovarmuutta

Blogi

Kausityön saatavuus on ollut keskeinen puheenaihe koko kevään. Kausityövoima koskettaa erityisesti marja- ja vihannestiloja.

Vuosittain näissä töissä työskentelee noin 15 000 kausityöntekijää, joka on noin kuusi prosenttia tilojen työvoimasta. Kausityövoima koskettaa siis vain osaa tiloista. Valtaosa Suomessa tuotetusta ruuasta ja luonnonvara-alan tehtävistä hoidetaan edelleen täysin kotimaisella työvoimalla.

Osalla tiloista ulkomainen kausityövoima on kuitenkin jo pitkään hoitanut kasvukauden käynnistämiseen vaadittavat työt ja varmistanut, että tilalle keväällä ja myöhemmin kasvukaudella tulevien vähemmän kokeneiden työntekijöiden on turvallista työskennellä tehtävissään.

Työvoiman saanti koskettaa paitsi huoltovarmuutta mutta myös yrityksen taloudellista toimeentuloa. Näillä tiloilla ilman lisätyövoimaa on pelko, että satokauden työt jäävät hoitamatta ja palvelut tuottamatta.

Siksi asiaa lähdettiin ratkomaan pikaisesti maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Selvää oli, että tarvitsisimme sekä kotimaisen työvoiman kannusteita että ulkomaisten kausityöntekijöiden vahvaa työkokemusta istutuskauden vaativimpiin töihin. Hallitus päätti ensihätään sallia 1 500 kausityöntekijän maahantulon.

Samaan aikaan kannustimme vahvasti kaikkia kynnelle kykeneviä hakeutumaan maaseudun töihin. Yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja MTK:n sekä muiden sidosryhmien kanssa polkaistiin käyntiin myös kausityövoimakampanja, jolla haluttiin innostaa laajasti ihmisiä hakeutumaan alkutuotannon tehtäviin.

Myös luonnonvara-alan opiskelijat lähtivät mukaan kausityötalkoisiin ja samalla kerryttämään opintopisteitä.

Niin ikään 4H järjestö on mukana yhteistyöverkostossa, joka aktivoi ja auttaa nuoria saamaan kesätöitä maa- ja puutarhatiloilta.

Kausityövoimantarpeen kasvaessa kohti kesää, oli selvää, että tarvitaan vielä koko satokauden osalta kattava ratkaisu työvoiman turvaamiseksi. Siksi päätimme yhdellä kertaa laajasta keinovalikoimasta, jolla turvataan työvoima tiloille.

Aiemmin sovitun 1 500 henkilön lisäksi maahan pääsee nyt vielä 3 000 kausityöntekijää lisää. Kokonaisuudessaan päätetty 4 500 henkilöä kevään ja alkukesän töihin vastaa maa- ja metsätalousministeriön tekemää arviota huoltovarmuuden kannalta kriittisestä työvoiman tarpeesta kevään ja alkukesän osalta.

Myös EU-maiden kansalaisten maahantulo kausityöhön sallitaan 14.5 alkaen. Lisäksi satokaudelle kesäkuun alusta syyskuun loppuun tullaan arvioimaan vielä oma kausityöntekijöiden tarve, kotimaan työllisyystilanne ja rajoitukset huomioiden.

Jotta helpotamme kotimaassa olevien työnhakijoiden tilannetta, tullaan työttömyysturvan suojaosaa korottamaan ja liikkuvuusavustusta laajentamaan. Jatkossa myös luopumistuen saajat voivat määräaikaisesti tehdä palkkatyötä menettämättä korvaustaan.

Olen tyytyväinen, että voimme vastata yrittäjien huoleen kausityövoiman saannista ja samalla panostaa kotimaiseen työvoimaan kannusteilla. Molempia ratkaisuja tarvittiin tässä poikkeustilanteessa.

Jari Leppä Jari Leppä on maa- ja metsätalousministeri sekä keskustan kuudennen kauden kansanedustaja. Siviiliammatiltaan Leppä on maanviljelijä ja yrittäjä Antinmäen tilalla Pertunmaalla. Tila on ollut hänen sukunsa hallinnassa vuodesta 1539 lähtien.