Antti Kaikkonen:

Monipaikkaisuus on tulevaisuutta

Blogi

Monelle meistä etätyön käsite on tuttu. Etätyö on ollut todellisuutta jo pitkään monissa työpaikoissa. Sillä tarkoitetaan työnantajan kanssa sovittua mallia, jossa töitä tehdään joko osin kotona tai vaikkapa työnantajan eri toimipisteissä, matkoilla, asiakkaan luona tai työkohteissa.

Suomi on yksi Euroopan kärkimaita etätyön tekemisessä. Noin 34 prosenttia palkansaajista tekee päätyöhönsä liittyviä työtehtäviä kotonaan ainakin joskus tai osittain.

Etätyön rinnalle on noussut käsite paikkariippumattomuus. Ja monipaikkaisuus. Mitä nämä sitten tarkoittavat käytännössä?

Monipaikkaisuus koostuu eri paikoissa tapahtuvasta työstä, liikkumisesta, asumisesta, kokemuksista ja harrastuksista. Ihmisten elinympäristöä leimaa yhä enenevissä määrin paikat ja liikkuminen niiden välillä.

Kolmasosa työssäkäyvistä käy työssään kotikuntansa rajojen ulkopuolella. Lukeudun itsekin tähän joukkoon, sillä asun Tuusulassa, mutta olen lähes koko työurani ajan pendelöinyt Helsinkiin töihin.

Toki poliitikkona töitä tulee usein tehtyä 24/7 paikasta riippumatta. Kuuluu homman luonteeseen.

Elämme ajassa, jossa työtä koskevat ajattelu- ja toimintatavat muuttuvat ja toimintaympäristön muutokset ovat nopeita. Digitalisaatio mahdollistaa erilaisia työskentelyn tapoja paikasta riippumatta.

Pidän tärkeänä, että ihminen voi elää oman näköistään elämää itselleen parhaaksi kokemassaan paikassa. Tai paikoissa. Monesti näitä paikkoja on useampi.

Hyvät etäyhteydet ja digitalisaation mahdollistamat moninaiset työskentelytavat mahdollistavat monille monipaikkaisen tai paikkariippumattoman elämän. Tiedostan, että kohtaamiset kasvokkain ja myös niin sanotut käytäväkeskustelut ovat työelämässä tärkeitä. Monipaikkaisuus ei sulje näitä pois. 

Pidän tärkeänä, että ihminen voi elää oman näköistään elämää itselleen parhaaksi kokemassaan paikassa.

Olen äskettäin päättänyt selvitystyön aloittamisesta paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämisestä puolustusministeriön hallinnon alalla eli Puolustusvoimissa, Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa ja puolustusministeriössä.

Selvitystyössä tullaan kartoittamaan tapoja, joilla työskentely useammalla paikkakunnalla olisi mahdollista 2020-luvun puolustushallinnossa. Paikkariippumattoman työn mahdollistajia ovat etätyö, hajautettu työ ja ratkaisut, jotka tukevat liikkuvaa työskentelyä.

Katri Kulmuni laittoi samantapaisen selvitystyön käyntiin johtamassaan työvoima- ja elinkeinoministeriössä aiemmin syksyllä.

Puolustushallinnolla on lukuisia toimipisteitä ympäri maata ja mielestäni on järkevää hyödyntää niitä vielä nykyistä laajemmin puolustushallinnon henkilöstön työskentelytiloina.

Varmastikaan kaikki tehtävät eivät ole sellaisia, että paikkariippumaton työ on mahdollista, mutta voi olla, että osa onkin.

En usko, että kaikkia kiviä on vielä käännetty asian suhteen. Monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus ovat tulevaisuutta ja haluan osaltani niitä edistää.

Antti Kaikkonen Antti Kaikkonen on puolustusministeri ja keskustan viidennen kauden kansanedustaja Tuusulasta. Hän toimi keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuosina 2016-2019.