Anneli Jäätteenmäki:

Yritysverosäännöt täytyy yhtenäistää EU:ssa

Blogi

EU-komissio on määrännyt teknologiajätti Applen maksamaan 13 miljardia euroa Irlannin valtiolle. Komissio katsoo, että Apple on saanut Irlannilta kilpailua vääristävää valtiontukea.

Komissio saa usein osakseen parjausta, mutta tässä asiassa sille kuuluu kiitos. Veronkierron ja porsaanreikiä hyödyntävän verosuunnittelun torjumiseen tarvitaan eurooppalainen ratkaisu. On tarpeellista luoda eurooppalainen yritysveropohja. Komissio tekee asiasta aloitteen loppusyksystä.

Voittojen siirto kevyemmän yritysverotuksen maihin on haaste, joka uhkaa toisten jäsenmaiden verotuloja ja siten kaikkea julkisin varoin rahoitettavaa toimintaa.

Euroopassa aggressiivisesta verosuunnittelusta aiheutuvien verotulojen menetysten arvioidaan olevan 50–70 miljardia euroa vuosittain. Kysymys ei ole pienestä kikkailusta vaan kyseessä on valtava ongelma.

Vertailun vuoksi: Suomen valtion budjetti on 55 miljardia euroa vuodelle 2017.

Komission tulevan ehdotuksen tarkoituksena on poistaa kansallisten verolainsäädäntöjen välisiä eroavaisuuksia, joita käytetään hyväksi aggressiivisessa verosuunnittelussa. Yritysveroaste olisi edelleen jäsenvaltion itsensä määritettävissä.

Ehdotukseen kaavaillaan sääntöä yhden ainoan veroilmoituksen jättämiseksi kaikesta EU:ssa tapahtuvasta liiketoiminnasta. Tämä lisäisi läpinäkyvyyttä yritysten verotettavien tulojen suhteen.

Paine julkisten palvelujen leikkaamiseksi on suuri, ja epäreilut verokäytännöt nostavat painetta entisestään. Ei ole oikein, jos vain pienet ja keskisuuret yritykset osallistuvat täysimääräisesti yhteiskunnan perustoimintojen rahoittamiseen.

EU:n neuvosto hyväksyi heinäkuussa direktiivin veronkierron torjuntaa koskevista toimista. Direktiivillä puututaan muun muassa yhtiökonsernin koko tuloksen ohjaamiseen sivuliikkeisiin tai tytäryhtiöille, jotka sijaitsevat suotuisamman verotuksen maissa. Tarkoituksena on, että verot maksetaan siellä, missä tulos on tehty.

Irlanti vastustaa komission Apple-päätöstä, koska se ei halua riskeerata suuryhtiöiden lähtöä maasta ja tuhansien työpaikkojen menettämistä. Ongelma eurooppalaisesta näkökulmasta on, että yhden maan hyvinvointia ylläpidetään muiden kustannuksella. Se ei ole solidaarisuutta, vaan vastuuttomuutta.

Anneli Jäätteenmäki Anneli Jäätteenmäki on toiminut keskustassa useissa tehtävissä, viimeksi Euroopan parlamentin jäsenenä vuodet 2004-2019. Vuosina 2002-2003 hän toimi keskustan puheenjohtajana ja vuonna 2003 Suomen ensimmäisenä naispääministerinä.