Anneli Jäätteenmäki:

Innostus tarttuu ehdokkaista äänestäjiin

Blogi

Olen ollut ehdokkaana monissa vaaleissa, mutta kuntavaaleissa nyt ensimmäistä kertaa. Uusi, mielenkiintoinen kokemus.

Erilaiset vaalit nämä ovatkin. Nyt ehdokkaina on naapureita, ystäviä, tuttavia ja sukulaisia eri puolueista. Näinhän kuntavaaleissa aina on. Korona-aika tuo vaaleihin omat erityispiirteensä.

Yhteistyö ehdokkaiden kesken luo tekemisen meiningin. Me-henki on politiikassa yhtä tärkeää kuin joukkueurheilussa. Vaaleissakin joukkue pärjää tai häviää.

Parasta vaalityössä ovat kuntalaisten tapaamiset. Aina saa uutta tietoa, mitkä asiat vaativat korjauksia. Suora palaute päättäjille ja ehdokkaille on ensiarvoisen tärkeää.

Ilman kuntalaisten tapaamisia ja yhteydenottoja päättäjät ja päättäjiksi pyrkivät eivät voi tietää, mitä kuntalaisten mielissä liikkuu.

Lobbarit ja etujärjestöt saavat kyllä viestinsä perille, mutta pienen ihmisen ääni hukkuu usein viestien tulvaan. Ihmisiä kannattaa kuunnella.

Omien havaintojeni mukaan kuntalaiset eivät puhu sotesta tai hallintomalleista. Sen sijaan terveydenhoito puhuttaa ja kiinnostaa.

Keskustalla on eniten viestin viejiä, ehdokkaita. Se on vahva pohja.

Jonotusajat lääkärille ovat monien mielestä liian pitkät. Kuntalaisten on voitava luottaa, että lääkärin ajan saa muulloinkin kuin kiireellisissä tapauksissa.

Kun vaalikampanjaa käydään, ehdokkaat miettivät, miten lähestyä kuntalaisia. Korona-aika on lisännyt varovaisuutta. Onneksi rajoitukset alkavat pikkuhiljaa purkautua, mikä on hyvä asia.

Vaaliteltoilla käy usein niin, että me ehdokkaat keskustelemme lähinnä keskenämme ikään kuin odotellen, että äänestäjät varaisivat audienssin luoksemme. Se on virhe. Kyllä ehdokkaiden pitää lähestyä ihmisiä rohkeasti.

Kerron esimerkin omasta viikonvaihteen kokemuksestani eräältä torilta. Lähestyin penkillä istuvaa naista ja kysyin, saisiko häntä puhutella. Hän ilahtui suuresti ja sanoi: ”Sinä oletkin ensimmäinen ehdokas, joka puhuu minulle.”

Nainen oli ollut aiemmin eräässä kampanjatilaisuudessa puolisen tuntia ja saanut seisoskella aivan yksin. Yksikään ehdokas ei ollut kiinnittänyt häneen mitään huomiota. Nainen oli saanut ehdokkaista ylimielisen, toisiinsa käpertyneen kuvan.

Suuri osa äänestäjistä taitaa toivoa, että joku kuulisi ja kuuntelisi heitä. Eivät he loukkaannu, jos heitä aktiivisesti ja kohteliaasti lähestyy.

Ehdokkaat ja puolueen paikallisosastot ovat vastuussa vaalityöstä. Into talkootyöhön vaihtelee. Toisissa kunnissa yhdessä tekemisen meininki näkyy ja kuuluu. Innostus tarttuu äänestäjiin asti.

Viedään tahdikkaasti ja rohkeasti keskustan sanomaa eteenpäin. Keskustalla on eniten viestin viejiä, ehdokkaita. Se on vahva pohja.

Vastuu menestyksestä ei ole vain puolueen johdolla vaan koko joukkueella. Menestystä tulee, kun koko joukkue on liikkeellä.

Anneli Jäätteenmäki

Anneli Jäätteenmäki Anneli Jäätteenmäki on toiminut keskustassa useissa tehtävissä, viimeksi Euroopan parlamentin jäsenenä vuodet 2004-2019. Vuosina 2002-2003 hän toimi keskustan puheenjohtajana ja vuonna 2003 Suomen ensimmäisenä naispääministerinä.