Anna-Mari Vimpari:

Sydämeen mahtuu monta rakasta paikkaa

Synnyinseutu ja kotiseutu ovat iso osa ihmisen identiteettiä. Harvalla kotipaikka kuitenkaan säilyy läpi elämän samana. Jokaisesta kotiosoitteesta voi jäädä pieni tai suurempi palanen sydämeen. Sen takia olen jo vuosia ihmetellyt yksiniittistä keskustelua maalaisista ja kaupunkilaisista.

Vaikka olen syntyjäni jyrkkä pohjoispohjalainen, olen kotiutunut mainiosti Järvenpäähän, joka on jonkinlainen sulatusuuni pääkaupunkiseudun portilla. Tuusulanjärvestä on muodostunut yhtä rakas paikka kuin kotijärvestäni synnyinkylässäni.

Kotonamme on käynnissä ihmiskoe, jossa pohjoispohjalaisen ja keskipohjalaisen lapsista kasvaa kovaa vauhtia keskiuusmaalaisia.

Ja miten luontevasti lapsi omaan kotiseutuunsa kiinnittyykään! Harrastusten ja koulun myötä meidän alakoululaisille on muodostunut vahva paikallisidentiteetti kuin itsestään.

Oman asuinalueen kulmat on naapurin muksujen kanssa koluttu tarkkaan. Kolmasluokkalaisemme puhuu jo Kinnarin kundeista kotikaupunginosamme mukaan. Omassa urheiluseurassa paitsi harrastetaan, sitä myös kannatetaan intohimoisesti.

Vähitellen reviiri laajenee, mutta usein elämän mittaiset ystävyyssuhteet solmitaan juuri noina vuosina. Ystävyys rajautuu jollekin fyysisesti hallittavalle alueelle, jonka puitteissa rakentuu yhteinen todellisuus ja jota ei enää kokonaan vanhemmille jaetakaan. Omat kulmat luovat toivottavasti turvalliset puitteet kasvulle kaikkialla Suomessa.

Harva meistä asuu samoilla sijoilla koko elämänsä. Kuten minuus ylipäänsä, myös paikallisidentiteetti koostuu tänä päivänä monista palasista. Usein nämä osaset ovat luontevasti limittäin ja päällekkäin.

Hyvin monelle meistä reppuun jää jotain myös Suomen rajojen ulkopuolelta tai jos koti löytyy ulkomailta, suomalaisuus säilyy vahvana läpi elämän, joskus jopa yli sukupolvien. Koen olevani kaupunkilainen, maalainen ja eurooppalainen yhtä aikaa.

Tämän takia pidän aivan absurdina vastakkainasettelua eri alueiden välillä. Suomen kehittäminen ei varsinkaan yksittäisen suomalaisen näkökulmasta ole nollasummapeliä.

Sydämeen mahtuu yleensä monta rakasta, erilaistakin paikkaa.

Anna-Mari Vimpari Anna-Mari Vimpari on keskustan eduskuntaryhmän pääsihteeri.