Aila Paloniemi:

Mahdollisimman pitkään kotona

Blogi

Kun saisi asua mahdollisimman pitkään kotona.

Näin vastaa moni ikääntynyt ja nuorempikin kysyttäessä, miten hän toivoisi voivansa loppuelämänsä elää. Koti on yleensä paras ja luontevin paikka niin pitkään kuin mahdollista. 

Aina ikääntyneen kunto tai voimat eivät kuitenkaan salli kotona asumista. Kodista voi tulla oman kunnon, toimintakyvyn tai muistin heikentyessä turvaton ja jopa vaarallinen paikka. Laitoshoitoa tarvitaan, jos on kyse hoidettavasta sairaudesta. Aina näin ei kuitenkaan ole. 

Ikääntynyt voi olla hauras, pelokas ja potea alkavaa muistisairautta mutta hänellä on kuitenkin omaa toimintakykyä jäljellä. Tällöin yksi parhaimmista harkinnanarvoisista ratkaisuista on kodinomaisten olosuhteiden ja pysyvien ihmissuhteiden perhehoito.

Perhehoitokodissa vanhus saa elämäänsä kaikki kodinomaiset elementit. Aamupuurot, päiväkahvit ja iltapalat nautitaan yhteisessä pöydässä.

Aila Paloniemi

Vanhuspalvelulaki määrittelee elementit hyvää hoitoon ja palveluihin. Lain mukaan iäkkään henkilön pitää kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Hänen pitää voida myös ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Ulkoilu ja kulttuuripalvelut sisältyvät hyvään elämään.

Perhehoidossa nämä kaikki elementit toteutuvat luontevasti ja hyvin tuettunakin laitoshoitoa edullisemmin.

Vuonna 2015 lakiin tulleet osavuorokautinen perhehoito ja perhehoito hoidettavan kotona vastaavat siihen, että apua ja tukea pystytäänkin räätälöimään hyvin moniin hoivan ja huolenpidon tarpeisiin.

Perhehoitoliiton mukaan olennaista on, että perhehoidossa pystytään vaalimaan henkilön elämäntarinaa osana yhteistä kokonaisuutta. Tämä edesauttaa myönteisen ilmapiirin säilymistä, osallistumista ja vuorovaikutusta.

Vaikka vanhus ei enää voisi asua juuri omassa kodissaan, hän saa perhehoitokodissa elämäänsä kaikki kodinomaiset elementit. Aamupuurot, päiväkahvit ja iltapalat nautitaan yhteisessä pöydässä.

Mahdollisuuksien ja halunsa mukaan vanhus voi päästä myös osallistumaan kodin askareisiin. Aivan kuten normaalissakin elämässä.

Perhehoidossa iäkäs ei ole yhden hoitajan vastuulla. Ympärillä on parhaimmillaan useita eri-ikäisiä ihmisiä. Vellovassa vanhuspalvelukeskustelussa perhehoitoa ei ole syytä unohtaa.

Aila Paloniemi