Aila Paloniemi:

Kurttila unohtaa, että eriarvoisuutta on torjuttu

Blogi

Eduskuntavaaliehdokas (sd.), lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila väittää Keskisuomalaisessa hallituksen toimia eriarvoisuuden ja köyhyyden torjumiseksi vähäisiksi. Kurttilan arvioon ei voi yhtyä.

Tällä vaalikaudella on torjuttu eriarvoisuutta talouskuurista huolimatta.

Tällä vaalikaudella on kevennetty kaksi kertaa varhaiskasvatusmaksuja. Ensimmäinen kohdistettiin erityisesti pienituloisiin perheisiin tavoitteena helpottaa pienituloisten ja yksinhuoltajien työllistymistä. Toinen kevennys koski kaikkia tuloluokkia ja sisaralennuksia.

Vähimmäistasoisen sairauspäivärahan ja vanhempainpäivärahan korotukset koko vaalikauden ajalta ovat 96 euroa kuukaudessa.

Nuoren kuntoutusrahan ja Kelan ammatillisen kuntoutusrahan korotukset ovat vieläkin merkittävämmät, 279 euroa kuukaudessa.

Monien mittareiden mukaan maailmassa ei ole kovin monta maata, jossa sosiaaliturvaan ja kansalaisten hyvinvointiin käytettäisiin enemmän varoja kuin Suomessa.

Aila Paloniemi

Takuueläkettä on korotettu useita kertoja vaalikauden aikana. Sairauspäivärahan 55 päivän omavastuu poistetaan ja sairauspäiväraha maksetaan kaikille vähintään vähimmäismääräisenä.

Myös lääkekorvausten vuosiomavastuurajaa alennetaan yli 30 eurolla 572 euroon.

Vaikeassa asemassa olevien nuorten opiskelun ja työllisyyden tukemiseksi lievennetään nuorten ammatillisen kuntoutuksen kriteerejä ja kuntoutusrahaa maksetaan koko kuntoutuspäätöksen ajalta.

Eläketuen piiriä esitetään laajennettavaksi koskemaan uusia ikäluokkia.

Etenkin pieni- ja keskituloisten verotusta on kevennetty ja suurituloisten verotusta on kiristetty jatkamalla ja laajentamalla solidaarisuusveroa ja kiristämällä pääomaveron progressiota.

Monien mittareiden mukaan maailmassa ei ole kovin monta maata, jossa sosiaaliturvaan ja kansalaisten hyvinvointiin käytettäisiin enemmän varoja kuin Suomessa.

Tuloerot ovat edelleen maailman alhaisimpien maiden tasolla.

Kurttila tuntuu myös ”unohtavan” sen tosiasian, että Tilastokeskuksen tuoreen pienituloisuusselvityksen mukaan yksinhuoltajaperheiden köyhyys on vähentynyt, eli köyhyysaste on kääntynyt laskuun.
 

Aila Paloniemi