Yrittäjien Pentikäinen: Irtisanomissuojan keventäminen vain yksi monien tarvittavien toimenpiteiden joukossa

”Asetelmat ennallaan irtisanomislakikiistassa”
Irtisanomislaki

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen näkee, että asetelmat irtisanomislakikiistassa ovat ennallaan.

Kiistassa vahvasti profiloitunut Suomen Yrittäjät on sitä mieltä, että pienissä yrityksissä voi syntyä uusia työpaikkoja.

– Uskomme, että tämän irtisanomissuojan keventäminen rohkaisee pieniä yrittäjiä tarjoamaan enemmän työpaikkoja. Sen takia meidän mielestämme tämä ehdotus on syytä antaa eduskunnalle, ja sitten parlamentaarisessa demokratiassa eduskunta päättää ja sen mukaan sitten mennään, Pentikäinen sanoi.

Kiistan taustalla on hallituksen aikomus helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä.

Useissa ekonomistiarvioissa on nähty, että irtisanomissuojan heikentämisen positiiviset työllisyysvaikutukset ovat pieniä tai epäselviä. Osassa arvioita on katsottu, että sillä voisi olla myönteisiä vaikutuksia työn tuottavuuteen.

Pentikäisen mielestä olennaista on se, että Suomen työllisyysastetta pitää edelleen nostaa. Hänen mielestään ensi vuosikymmenellä työllisyysasteessa pitää päästä kohti 80 prosenttia.

Tällaiseen työllisyysasteeseen pääsemiseksi tarvitaan Pentikäisen mukaan paljon erilaisia toimenpiteitä.

– Irtisanomissuojan keventäminen on yksi toimenpide, mutta se on vain yksi monien tarvittavien toimenpiteiden joukossa. Meidän viestimme on se, että kaikkein suurin uusien työpaikkojen luomisen potentiaalia syntyy radikaalin paikallisen sopimisen lisäämisen kautta, Pentikäinen sanoi.

Millaista vastakkainasettelua jatkossa on luvassa, riippuu Pentikäisen mielestä paljon siitä, miten nopeassa tahdissa ammattiyhdistysliike kykenee ottamaan uutta asentoa.

– Me tulemme tekemään näitä uudistuksia ennemmin tai myöhemmin, ei ole sellaista vaihtoehtoa, ettei niitä tehtäisi. Me voimme käydä viivytystaistelua, joka maksaa työpaikkoja.