Yle selkeyttää uutistoiminnan tehtävänjakoa

Yle

Yleisradio yksinkertaistaa uutis- ja ajankohtaistoimintansa organisaatiota. Uuden A-studion toimituksen päälliköksi on nimitetty yhtiön etiikkapäällikkö Riitta Pihlajamäki.

Uutis- ja ajankohtaistoiminnan päivittäisestä johtamisesta vastaavaksi päälliköksi nimitetään nykyinen yhteiskuntatoimituksen päällikkö Riikka Venäläinen.

Taustalla on toimitusjohtaja Lauri Kivisen toimituksessa käymä kuulemiskierros.

– Kuulemisissa on käynyt ilmi, että organisaation selkeyttämiselle on tarve. Uutis- ja ajankohtaistoiminnan sisässä halutaan tehdä selvemmäksi se, miten journalistinen päätöksenteko tapahtuu, jotta siitä ei ole missään epäselvyyksiä, Kivinen sanoo STT:lle.

Pihlajamäen johtama toimitus hoitaa television ajankohtaistoimintaa. Hän raportoi Ylen vastaavalle päätoimittajalle Atte Jääskeläiselle ja nousee uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtoryhmään.

Jääskeläisen mukaan tehtävänjako hänen ja Venäläisen välillä selkeyttää linjauspäätöksiä päivittäisessä työssä. Päätös tehtiin kuulemisissa esiin tulleiden toiveiden pohjalta.

– Toivottavasti hankalat tapaukset ratkaistaan organisaatiossa alemmilla portailla, eikä minun tarvitse ottaa niihin kantaa niin usein kuin aikaisemmin, Jääskeläinen sanoo STT:lle.

Kivisen mukaan uusi A-studion toimitus koostuu 20–30 henkilön joukosta toimittajia, juontajia ja tuottajia, jotka ovat olleet useammassa yksikössä. Toisaalta esimerkiksi tutkivan journalismin MOT- ja Spotlight-ohjelmat jatkavat edelleen eri yksikössä Luovat sisällöt -yksikön alla.

– Sitä perustellaan sillä, että nämä kaksi (MOT ja Spotlight) ovat tutkivaan journalismiin keskittyviä toimituksia. Ajankohtaistoimitus tuottaa hyvin paljon syvempää, taustoittavampaa, laajempaa kokonaisuutta, vaikka siinä on myös tutkivan journalismin aineksia.

Yhteiskuntatoimituksen päälliköksi Venäläisen tilalle nimitetään sisältöohjauksen päällikkö Jukka Niva.

Nimitykset tulevat voimaan tammikuun 9. päivä.

Muita muutoksia organisaatioon ei ole tehty, ja muut uutis- ja ajankohtaistoiminnan päälliköt jatkavat Kivisen mukaan tehtävissään. On vielä auki, kuka Pihlajamäen tilalle etiikkapäälliköksi nousee.

Suurin osa Yleisradion toimittajista kokee tekevänsä erittäin laadukasta journalismia, eivätkä koe olevansa lannistettuja.

Atte Jääskeläinen

Aiemmin tällä viikolla Ylen ajankohtaistoimituksen esimies Jussi Eronen ja toimittaja Salla Vuorikoski irtisanoutuivat tehtävistään. Molemmat perustelivat ratkaisujaan näkemyseroilla johdon kanssa.

Eronen kirjoitti Facebookissa, että häntä ja hänen tiimiään oli pyydetty vähentämään väärinkäytöksiin ja epäkohtiin puuttuvan journalismin tekemistä.

Hänen mukaansa osa toimittajista oli lannistettu tekemään omasta mielestään merkityksetöntä, vallanpitäjien kannalta harmitonta journalismia.

– Minulla on sellainen käsitys, että suurin osa Yleisradion toimittajista ei tunnista tästä kuvauksesta itseään, Jääskeläinen sanoo.

– Suurin osa Yleisradion toimittajista kokee tekevänsä erittäin laadukasta journalismia, eivätkä koe olevansa lannistettuja.

Hänen mukaansa julkisuudessa esitetään Yleä kohtaan täysin paikkansapitämättömiä ja absurdeja väitteitä.

– Mediassa leviää legendoja sellaisista hyllytetyistä jutuista, joita ei todellisuudessa ole olemassa. Väitteitä on ilma niin sakeanaan, ettei kaikkia ehdi ampumaan alas.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnassa selvitetään ensi vuoden ajan journalistista linjaa. Siihen osallistuu Jääskeläisen mukaan koko henkilökunta.

– Käsitykseni journalistisesta linjasta on se, ettei siinä tosiasiassa mitään korjattavaa ole. Teemme kovaa journalismia, paljastamme vääryyksiä, kerromme yhteiskunnallisista epäkohdista, mutta se tehdään vastuullisesti ja erityisen tarkkaan punniten, että toimitaan eettisesti ja väitteet pitävät.