Viennin kasvu uuvahti joulukuussa – sellun vienti jatkoi hurjasteluaan

Ulkomaankaupan kasvu hidastui viime vuonna
Talous

Viennin kasvu uupui viime vuoden loppua kohti, ilmenee Tullin ennakkotiedoista. Joulukuussa viennin kasvu jäi kahteen prosenttiin, kun koko vuoden lukema oli seitsemän prosenttia. Toissa vuonna vienti lisääntyi 15 prosenttia.

Lähes kaikkien päätoimialojen vienti hidastui tammi-marraskuussa. Joulukuussa suunta oli sama. Ainoastaan metsäteollisuus porskutti.

Sellun vienti nousi jyrkästi viime vuonna. Papereissa ja kartongeissa nousu oli vaimeampaa, ja sahatavarassa tuli joulukuussa jopa miinusta.

Viennin arvo kohosi viime vuonna 63,8 miljardiin euroon ja tuonnin 66,5 miljardiin euroon. Joulukuun osuus viennistä oli 4,9 miljardia euroa ja tuonnin 5,3 miljardia euroa.

Joulukuussa myös Mercedes-Benzien vienti veti, mutta kuljetusvälineiden vienti jäi kokonaisuudessaan miinukselle vertailuvuoden suurten laivatoimitusten vuoksi.

Joulukuuhun osui myös kaasuputkitoimituksia avomerelle ja Ruotsiin yhteensä 114 miljoonan euron edestä. Ilman kaasuputkivientiä viennin arvo olisi jäänyt vuoden takaiselle tasolle.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi tammi-marraskuussa kohonneiden hintojen vuoksi. Joulukuussa öljytuotteiden viennin arvo kuitenkin laski selvästi. Myös muiden kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo putosi.

EU-maihin suuntautunut vienti kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin suureni kahdeksan prosenttia.

Tammi-marraskuussa tavaratuonnin arvon kasvu hidastui. Kuljetusvälineiden ja elintarvikkeiden tuonti pysyi toissa vuoden tasolla. Kulutustavaroiden sekä teollisuuden tuotantotarvikkeiden ja investointitavaroiden tuonti kohosi jonkin verran.

Joulukuussa raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo kasvoi, mutta koneiden ja laitteiden sekä muiden kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tuli laskua.

Tuonnin arvoa nosti joulukuussa 123 miljoonan euron lentokonehankinta Ranskasta.