Vehviläinen tapasi Kiinan puhemiehen – korosti avointa ja ratkaisuhenkistä vuoropuhelua

Kansainväliset suhteet

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen tapasi Kiinan kansankongressin puhemiehen Li Zhanshun torstaina etäyhteyksin.

Vehviläinen korosti mahdollisuutta jatkaa koronapandemiasta huolimatta kansainvälistä vuoropuhelua, eduskunta kertoo tiedotteessaan.

– Suomen ja Kiinan väliset suhteet ovat hyvät. Kiina on Suomelle merkittävä talouskumppani. Vaikka pandemia on vaikuttanut negatiivisesti myös kahdenväliseen kauppaan, toivon, että elpymistä olisi nähtävissä tälläkin saralla. Toivon myös, että parlamenttien välistä yhteistyötä voitaisiin tiivistää, Vehviläinen totesi.

Vehviläinen nosti esiin, että yritystoiminnalle sekä markkinoiden avoimuus että yhteisiin sääntöihin pohjautuva kansainvälinen kauppajärjestelmä ovat avainasemassa.

– Maailman kauppajärjestö WTO on tässä keskeinen viitekehys. Kuten tiedämme, näihin liittyy tällä hetkellä merkittäviä haasteita. Toivon, että vuoropuhelun ja yhteisesti sovittujen järjestelmien puitteissa löydetään myös ratkaisuja, hän sanoi.

Keskustelussa nousi esille myös ilmastonmuutos, jonka vastaisessa kansainvälisessä yhteistyössä Kiinallakin on keskeinen rooli.

– Tämäkin tarjoaa kahdenvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Suomen tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035. Tavoitteen edistämisessä muun muassa talouden vihreä siirtymä ja kiertotalous ovat keskeisiä välineitä, Vehviläinen mainitsi eduskuntatiedotuksen mukaan.

Hän toi myös esiin, että Suomen ja Kiinan näkemykset eivät ole kaikissa asioissa yhteneväiset.

– Meillä on isojakin näkemyseroja esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän toiminnassa. Pidän kuitenkin tärkeänä, että pystymme käymään avointa ja ratkaisuhenkistä vuoropuhelua myös näistä kysymyksistä, Vehviläinen totesi.

Torstain virtuaalitapaaminen järjestettiin Kiinan aloitteesta.