Valtaosa nuorista haluaa turvata peruspalvelut harvaan asutuilla alueilla, selviää Ajatuspaja Alkion raportista – puoluetaustalla ei merkitystä

Nuoret

Peräti 78 prosenttia nuorista on sitä mieltä, että koulut ja terveydenhoito on turvattava myös harvaan asutuilla alueilla, käy ilmi Ajatuspaja Alkion raportista.

Puoluetausta ei vaikuttanut nuorten mielipiteeseen peruspalveluiden tarpeellisuudesta. Kaikkien myönteisempiä asialle olivat naiset, joista 86 prosenttia piti koko maan kattavia palveluita tärkeinä.

Tutkimuskoordinaattori Pauliina Maukonen pohtii, että korona-aikana peruspalvelut ovat tulleet monelle nuorelle tärkeämmäksi kuin aikoihin. 

– Kun hätä on suurin, on avun löydyttävä läheltä, Maukonen toteaa tiedotteessa.

 “Taistelua valosta – nuoret ja politiikan tulevaisuus” -kyselytutkimuksen aineisto kerättiin alkusyksystä 2020.

Reilu puolet kyselyyn vastanneista nuorista katsoo, että ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa ja saada peruspalveluita, vaikka se nostaisi kaikkien suomalaisten verotusta.

Ainoastaan kokoomusta äänestävistä nuorista lähes kolmannes oli väittämästä eri mieltä.

– Tämä kertoo monestakin asiasta. Nuoret ovat syntyneet hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa verotuksen merkitys on sisäistetty hyvin, vaikka se kokoomukselle onkin myrkkyä, Maukonen pohtii.

Tutkimuskoordinaattorin mukaan nuorten viesti tuleville kuntapäättäjille on selvä: palvelut eivät saa karata kuntalaisten ulottumattomiin. 

Ajatuspaja Alkion kyselytutkimuksessa kysyttiin myös nuorten näkemyksiä kaupungistumisesta, maahanmuutosta, ilmastonmuutoksesta, ihmisten välisestä yhdenvertaisuudesta, omistamisesta ja sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta.

Kyselyyn vastasi 1 028 15–29-vuotiasta nuorta.