Väestörekisterikeskus ja maistraatit aiotaan naittaa yhteen

Hallinto

Hallitus haluaa yhdistää Väestörekisterikeskuksen, maistraatit sekä maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön uudeksi virastoksi. Käytännössä maistraattien sekä Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät ja henkilöstö siirrettäisiin Väestörekisterikeskukseen, jonka nimi muutettaisiin Digi- ja väestötietovirastoksi.

Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle tänään. Esityksen mukaan uusi virasto aloittaisi toimintansa vuoden 2020 alussa.

Esityksen mukaan yhdistäminen yhtenäistäisi käytäntöjä ja edistäisi digitalisaatiota.

Digi- ja väestötietovirasto toimisi useissa alueellisissa toimipisteissä.